Відповідно  до  статей  140, 141  Конституції  України, пункту 5  частини  першої  статті  26, пункту  6  частини  третьої  статті  42  Закону  України  ” Про  місцеве  самоврядування  в  Україні ”, стаття  21  Закону  України  ” Про  службу  в  органах  місцевого  самоврядування  в  Україні”, Постановами  КМ  України  № 268  «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», із змінами внесеними в 2009 році  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити  структуру та штатну чисельність  виконавчого  апарату  Горохівської сільської  ради (додається).
  2. Затвердити загальну чисельність апарату Горохівської сільської ради та її виконавчих органів в кількості  29,75  штатна  одиниця з 06.07.2020 року.
  3. Надати право  голові  сільської  ради  вносити  зміни в структуру апарату Горохівської сільської ради та її виконавчих органів своїм розпорядженням в межах затвердженої кількості штатних одиниць.
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Горохівського сільського голову.

 

 

                        Сільський  голова                                             В.Л.Бійчук

 

                                                                                             

                      Додаток

до рішення  XIV сесії №

                                        від   06.07.2020р.  

                                                                                                                                                                                   

СТРУКТУРА

і штатна чисельність апарату

Горохівської  сільської  ради та її

виконавчих органів на 2020 рік

 

№ з/п

Найменування штатних одиниць

К-сть

чол.

Примітка

1

Сільський голова

1

 

2

Перший заступник сільського голови

1

 

3

Секретар ради

1

 

4

Староста

1

 

5

Староста

1

 

6

Спеціаліст - землевпорядник

1

 

7

Інспектор із земельних питань

1

 

8

Інспектор із земельних питань

0,75

 

9

Інспектор ВОС

1

 

10

Інспектор ВОС

0,5

 

11

Інспектор ВОС

0,5

 

12

Інспектор по роботі з молоддю

1

 

13

Інспектор по роботі з населенням

1,5

 

14

Інспектор по роботі з населенням

0,5

 

15

Діловод

1

 

16

Інспектор із закупівель

1

 

17

Методист

2

 

18

Водій

3

 

19

Прибиральниця сл..приміщень

1

 

20

Прибиральниця сл..приміщень

0,5

 

21

Прибиральниця сл..приміщень

0,25

 

22

Сторож адмін..будівлі

3

 

23

Опалювач адмін. будівлі

0,25

 

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

 

 

24

Головний бухгалтер - начальник відділу

1

 

25

Спеціаліст І категорії  - економіст

1

 

26

Спеціаліст І категорії - з бухгалтерського обліку та звітності

1

 

27

Інспектор з матеріалів

1

 

28

Інспектор із заробітної плати

1

 

 

 

 

 

 

   Всього

29.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  сільської  ради                                     Г.М.Стефанчин