Додаток №3                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням ____ сесії 7-го скликання  Горохівської  сільської ради від «___»_________ 2020р. №___

 

Про збір за місця для паркування транспортних засобів

1.Платники збору

1.1 Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках на території Горохівської  сільської  об’єднаної територіальної громади.

2. Об’єкт і база оподаткування збором

2.1 Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської  ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

2.2 Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

2.3 Уповноважити виконавчий комітет Горохівської сільської ради за зверненнями суб’єктів господарювання надавати дозвіл на провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів та затверджувати перелік спеціальних земельних ділянок, призначених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів та осіб уповноважених провадити таку діяльність на території Горохівської  сільської об’єднаної територіальної громади.

3. Ставки збору

3.1 Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

3.2 При визначенні ставки сільська рада враховує місцезнаходження спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів, площу спеціально відведеного місця, кількість місць для паркування транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних засобів на стоянку, режим роботи та їх заповнюваність.

 

4. Порядок обчислення та строки сплати збору

4.1 Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об’єкта оподаткування.

4.2 Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки.

4.3 Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Секретар сільської ради                                                                Григорій СТЕФАНЧИН