ЗАТВЕРДЖЕНО:

       рішенням УІІ сесії

       сьомого скликання

       Горохівської  сільської  ради

       від 16 грудня 2019 року № 18

 

ПРОГРАМА

розвитку пожежної охорони, забезпечення пожежної безпеки та підтримки Місцевої пожежної охорони на 2020 рік.

 

1. Загальні положення.

            Програма розвитку пожежної охорони, забезпечення пожежної безпеки та підтримки місцевої пожежної охорони на 2020 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексу цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року № 5403 – VI та спрямована на забезпечення пожежної безпеки в  населених пунктах Горохівської сільської ради на основі концепції соціально-економічного розвитку громади, комплексного підходу до розв’язання проблем захисту народного надбання від пожеж та їх наслідків. Вона визначає шляхи вдосконалення, забезпечення пожежної безпеки, організаційні заходи її функціонування, зміцнення матеріально-технічної бази.

 

2. Мета і основні  завдання Програми.

            Головною метою Програми є:

           - створення системи забезпечення пожежної безпеки в пунктах сільської ради та її вдосконалення;

           - захист життєво-важливих інтересів населення, об’єктів, підприємств, установ, організацій сільської ради  ( незалежно від форм власності) у сфері пожежної безпеки;

          - розробка організаційних засад діяльності щодо забезпечення пожежної безпеки населення на об’єктах сіл сільської ради шляхом якісного відновлення підрозділів пожежної охорони  та забезпечення їх засобами зв’язку;

          - удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної з забезпеченням пожежної безпеки в сільській раді. Впровадження досвіду попередження пожеж та загибелі людей;

          - ефективне розв’язання проблем із протипожежного захисту та оперативне реагування на протипожежну обстановку в населених пунктах сільської ради;

          - вдосконалення організації та забезпечення гасіння пожеж від негативних наслідків;

          - посилення нагляду за станом пожежної безпеки в громадських пунктах та на об’єктах господарств сільської ради;

          - інформаційне забезпечення Горохівської сільської ради, підприємств, установ, організацій та населення з питань пожежної безпеки;

          - створення сприятливих умов для роботи пожежної охорони.

 

3. Організаційні заходи щодо виконання Програми.

    Основними заходами Програми є:

         1. Покращення матеріально – технічної бази пожежної охорони, шляхом проведення поточного та капітального ремонтів  основних засобів, спеціального автотранспорту та техніки.

        2. Проведення благоустрою території пожежної охорони.

         3. Придбання спеціального обладнання та інвентаря з пожежогасіння.

         4. Установка пожежних гідрантів у населених пунктах сільської ради для забору води під час ліквідації надзвичайних ситуацій.

         5. Організація через засоби масової інформації та безпосередньо на підприємствах, організаціях та установах всіх форм власності вивчення правил  пожежної безпеки на виробництві та побуті.

        6. Забезпечення якісного проведення в загальноосвітніх та дитячих дошкільних закладах щорічного „Дня знань пожежної безпеки”, обслуговування масових та спортивних заходів, що проводяться на території сільської ради, пожежною технікою.

        7. Закупівля спеціальної пожежної техніки, засобів малої механізації рятувальних робіт та оснащення.

        8. Проводити виплати заробітної плати та нарахування на оплату праці.

        9. Виділяти кошти на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря.

 

4. Фінансове забезпечення.

                   Програма  реалізується за рахунок коштів місцевого бюджету та спрямована на забезпечення розвитку та покращення  матеріально-технічної бази підрозділу пожежної охорони.

 

5. Координація роботи з виконання заходів Програми.

       Координацію роботи з виконання заходів програми здійснює виконавчий комітет Горохівської сільської ради.

 

 

6. Очікуванні  результати  Програми

      Результатом  виконання  Програми  має стати  дієвий захист населення, яке  проживає  на  території  Горохівської  сільської ради,  та його майна                     від  пожеж,  а  також створення  належних умов матеріально - технічного  забезпечення місцевої  пожежної охорони,  підвищення професійної майстерності  її працівників  при виконанні  покладених  завдань щодо  забезпечення  протипожежної   безпеки   жителів   населених пунктів сільської ради.

 

 

Горохівський сільський голова                                              В.Л.Бійчук