Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Горохівської сільської ради «Про затвердження ставок орендної плати за землю у відсотках від нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Горохівської сільської ради на 2022 р.»

Регуляторний орган – Горохівська сільська рада.

Розробник документа – виконавчий комітет Горохівської сільської ради.

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Горохівської сільської ради «Про затвердження ставок орендної плати за землю у відсотках від нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Горохівської сільської ради на 2022 р.», підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 308 від 11.03.2004 (зі змінами та доповненнями).

І. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається

розв’язати шляхом державного регулювання

 

Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», у зв’язку з об’єднанням Горохівської сільської ради, Баратівської сільської ради, Суворовської сільської ради, Олександрівської сільської ради та утворенням Горохівської сільської ради виникла необхідність розробки проекту рішення Горохівської сільської ради  «Про затвердження ставок орендної плати за землю у відсотках від нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Горохівської сільської ради на 2022 рік».

          Земельним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про засади державної регуляторної політики», «Про оренду землі» та іншими законодавчими актами України встановлені єдині організаційні і правові засади використання земельних ділянок комунальної власності, шляхом передачі їх в оренду фізичним та юридичним особам, а зазначене рішення повинно врегулювати розмір ставок орендної плати за землю у відсотках від нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Горохівської сільської ради.

          Проблема, яку пропонується розв’язати: неефективне використання земельних ділянок комунальної власності.

          Проблема, яку пропонується вирішити, дуже важлива для всіх членів територіальної громади. Кожен податок є важливою складовою доходів місцевого бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення. Питання наповнення бюджету Горохівської сільської ради, у тому числі через встановлення ставок орендної плати за землю, є сферою загальних інтересів суб’єктів господарювання, органів місцевого самоврядування й громади.

          Тому зазначену проблему пропонується розв’язати шляхом встановлення ставок плати за землю відповідно до видів цільового призначення земель згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року №548, які 100% будуть охоплювати всіх суб’єктів господарювання, що орендують для своєї діяльності земельні ділянки комунальної власності Горохівської сільської ради, шляхом прийняття регуляторного акта.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 -

Держава

+

 -

Суб'єкти господарювання,

+

 -

у тому числі суб'єкти малого підприємництва

+

 -

          Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою і не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки ринок не може її врегулювати у зв’язку з особливістю форми власності земельних ділянок. Земельні ділянки, для яких визначається дана процедура, мають особливий статус – належать Горохівській сільській раді, а у даній сфері відсутні діючі регуляторні акти.

Отже, необхідність прийняття регуляторного акта викликана потребою врегулювати орендні правовідносини між сільською радою та суб’єктами – орендарями земельних ділянок комунальної власності.

Прийняття рішення «Про затвердження ставок орендної плати за землю у відсотках від нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Горохівської сільської ради на 2022 р.» вплине на вдосконалення орендних відносин, управління земельними ділянками, задоволення потреб населення, та дозволить більш ефективно використовувати земельні ділянки комунальної власності територіальної громади.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

 

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної у попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, та направлений на досягнення наступних цілей:

 • виконання вимог чинного законодавства;
 • врегулювання правовідносин між Горохівською сільською радою та суб’єктами – платниками орендної плати;
 • вдосконалення процедури і умов передачі в оренду земельних ділянок з метою впровадження єдиного організаційно-економічного механізму, який буде сприяти більш ефективному використанню земельних ділянок та створенню сприятливих умов для здійснення підприємницької діяльності, фермерської діяльності на території сільської ради;
 • збільшення надходжень від надання в оренду земельних ділянок;
 • сприяння розвитку підприємництва, фермерства на недопущення дискримінації суб’єктів підприємницької діяльності.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів

досягнення цілей

Під час розробки проекту рішення Горохівської сільської ради «Про затвердження ставок орендної плати за землю у відсотках від нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Горохівської сільської ради на 2022 р.» було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

 1. Не прийняття сільською радою регуляторного акта (збереження існуючого стану).
 2. Прийняття органом місцевого самоврядування регуляторного акта – рішення Горохівської сільської ради«Про затвердження ставок орендної плати за землю у відсотках від нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Горохівської сільської ради на 2022 р.» із дотриманням регуляторної процедури.

 

Оцінка вищенаведених альтернативних способів в розрізі за сферами впливу:

Вид альтернативи

Вплив на сферу інтересів держави

вигоди

витрати

Альтернатива 1: не прийняття сільською радою регуляторного акта (збереження існуючого стану)

Відсутні.

Передача в оренду земельних ділянок територіальної громади буде пов’язана зі значними ускладненнями, що виникатимуть з відсутністю відповідного нормативного врегулювання.

Як наслідок, може знизитись контроль за використанням орендованих земельних ділянок з боку сільської ради, з’явиться ризик погіршення земельних ділянок, виникнуть прецеденти порушення судових справ між суб’єктами орендних відносин, знизяться надходження від сплати за оренду до місцевого бюджету.

Альтернатива 2: прийняття органом місцевого самоврядування регуляторного акта – рішення Горохівської сільської ради«Про затвердження ставок орендної плати за землю у відсотках від нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Горохівської сільської ради на 2022 р.» із дотриманням регуляторної процедури

Виконання та дотримання норм чинного законодавства України.

Відсутні.

 

Вид альтернативи

Вплив на сферу інтересів громадян

вигоди

витрати

Альтернатива 1: не прийняття сільською радою регуляторного акта (збереження існуючого стану)

Громадяни зможуть орендувати земельні ділянки за доступними орендними ставками.

Відсутні.

Альтернатива 2: прийняття органом місцевого самоврядування регуляторного акта – рішення Горохівської сільської ради«Про затвердження ставок орендної плати за землю у відсотках від нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Горохівської сільської ради  на 2022р.» із дотриманням регуляторної процедури

Збільшення видатків на соціальну сферу, надходжень до бюджету сільської ради.

Витрати часу на вивчення регуляторного акта (до 20 хв.) та безпосередню оплату орендної плати (орієнтовно 20 хв.).

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість* суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

52

52

Питома вага групи у загальній кількості, %

-

-

-

52

52

* - інформація подана згідно відомостей, наявних у Горохівській сільській раді

 

Вид альтернативи

Вплив на сферу інтересів суб’єктів господарювання

вигоди

витрати

Альтернатива 1: не прийняття сільською радою регуляторного акта (збереження існуючого стану)

Сплата оренди майна залишиться на попередньому рівні.

Вплив на сферу інтересів суб’єктів господарювання залишається без змін.

Витрати на оренду земельних ділянок залишаться незмінні.

Альтернатива 2: прийняття органом місцевого самоврядування регуляторного акта – рішення Горохівської сільської ради«Про затвердження ставок орендної плати за землю у відсотках від нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Горохівської сільської ради на 2022 р.»із дотриманням регуляторної процедури

Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі нарахуванням орендної плати.

Зростає конкурентоспроможність суб’єктів господарювання.

Витрати на оренду земельних ділянок сільської ради згідно Податкового кодексу України, Закону України «Про оцінку землі», Закону України «Про оренду землі».

В Горохівській сільській раді відсутні суб’єкти господарювання великого підприємництва, тому витрати для таких суб’єктів не визначаються.

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного

способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результат-тивності (за 4-бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1: не прийняття сільською радою регуляторного акта (збереження існуючого стану)

1

Застосування цієї альтернативи означатиме невиконання органом місцевого самоврядування вимог законодавства, буде втрачено баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.

При застосуванні цієї альтернативи проблема продовжить існувати, тобто цілі прийняття регуляторного акта не будуть досягнуті.

Альтернатива 2: прийняття рішення Горохівської сільської ради«Про затвердження ставок орендної плати за землю у відсотках від нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Горохівської сільської ради на 2022 р.»із дотриманням регуляторної процедури

3

Це єдина прийнятна альтернатива, що дозволить виконати вимоги Податкового Кодексу України,Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про оренду землі».

Проект рішення «Про затвердження ставок орендної плати за землю у відсотках від нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Горохівської сільської ради на 2022 р.» вплине на вдосконалення орендних відносин, управління земельними ділянками, задоволення потреб населення, та дозволить більш ефективно використовувати  земельні ділянки комунальноївласності територіальної громади.

Орієнтовна сума витрат 1 суб’єкта господарювання в І рік запровадження регулювання –7 220,00 грн. (згідно даних М-тесту).

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтуван-ня відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1: не прийняття сільською радою регуляторного акта (збереження існуючого стану)

Відсутні.

Низький рівень доступності, прогнозованості процедур надання земельних ділянок комунальної власності в оренду.

Проблема продовжить існувати.

Альтернатива 2: прийняття рішення «Про затвердження ставок орендної плати за землю у відсотках від нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Горохівської  сільської ради на 2022 р.»

Виконання вимог чинного законодавства шляхом прийняття рішення «Про затвердження ставок орендної плати за землю у відсотках від нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Горохівської сільської ради на 2022 р.» із застосуванням регуляторної процедури.

Відбудеться досягнення наступних цілей:

 • виконання вимог чинного законодавства;
 • врегулюванняправовідносин між Горохівською сільською радою та суб’єктами – орендарями земельних ділянок комунальної власності;
 • вдосконалення процедури і умов передачі в оренду земельних ділянок з метою впровадження єдиного організаційно-економічного механізму, який буде сприяти більш ефективному використанню земельних ділянокта створенню більш сприятливих умов для здійснення підприємницької та фермерської діяльності на території сільської ради;
 • збільшення надходжень від надання в оренду земельних ділянок.

Витрати часу громадян на вивчення регуляторного акта (до 20 хв.) та безпосередню сплату орендної плати (орієнтовно 20 хв.).

Сумарні витрати суб’єктів підприємництва та фермерських господарств на виконання запланованого регулювання складуть 180 500 грн. (згідно даних М-тесту).

 

При належному виконанні суб’єктами вимог регуляторного акта, цілі його прийняття можуть бути досягнуті майже повною мірою.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1: не прийняття сільською радою регуляторного акта (збереження існуючого стану)

 

Проблеми залишаться невирішеними, значні вигоди застосування цієї альтернативи відсутні.

Х

Альтернатива 2: прийняття рішення «Про затвердження ставок орендної плати за землю у відсотках від нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Горохівської сільської ради на 2022 р.»

Це єдина прийнятна альтернатива, що дозволить виконати вимоги Податкового кодексу України,Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду землі» збалансувати витрати і доходи суб’єктів підприємництва, громадян та сільської ради відповідно, а також наповнити місцевий бюджет.

На дію регуляторного акта можуть впливати як позитивні, так і негативні фактори. Позитивний вплив справить своєчасна і в повному обсязі сплата орендарями земель комунальної власності орендної плати згідно запропонованих рішенням ставок.

На дію регуляторного акта можуть справити вплив зміни чинного законодавства, до прикладу: зміни граничних розмірів ставок орендної плати, тощо. Серед негативних факторів – несплата чи несвоєчасна сплата орендної плати. Такий фактор можна мінімізувати шляхом своєчасного прийняття даного проекту рішення та ознайомлення з ним орендарів.

 

V. Механізми та заходи, що забезпечать розв’язання

визначеної проблеми

 

Механізм дії запропонованого регуляторного акта:

Прийняття Горохівською сільською радою рішення «Про затвердження ставок орендної плати за землю у відсотках від нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Горохівської сільської ради на 2022 р.» із визначенням орендних ставок за використання об’єктів нерухомого майна, що належить до  комунальної власності.

Організаційні заходи для впровадження регулювання:

Для впровадження цього регуляторного акта слід здійснити наступні заходи:

 • забезпечити своєчасне інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в мережі Інтернет – на офіційному веб-сайті Горохівської сільської ради та на інформаційному стенді в приміщенні виконкому Горохівської сільської ради;
 • направлення до контролюючого органу проекту рішення «Про затвердження ставок орендної плати за землю у відсотках від нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Горохівської сільської ради на 2022 р.».

Отже, при умові, що запропонований регуляторний акт стане чинним, проблеми, вказані в першому розділі аналізу регуляторного впливу, будуть вирішені.

 

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

На території Горохівської сільської ради відсутні суб’єкти середнього та великого підприємництва, тому здійснюється розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва. Проводиться Тест малого підприємництва (М-Тест) згідно додатку 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.М-Тест наведено у Додатку 1.

 

VІІ. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акта – 1 рік відповідно до вимог чинного законодавства.

 

VІІІ. Показники результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності регуляторного акта обрано такі статистичні показники:

 1. Кількість укладених договорів оренди.
 2. Сума надходжень орендної плати до сільського бюджету.
 3. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта.
 4. Рівень поінформованості осіб з основних положень регуляторного акта.

 

Прогнозні значення показників подані у таблиці:

з/п

Назва показника

Прогнозні значення показників на:

2021 р.

2022 р.

1

Кількість укладених договорів оренди, одиниць

25

26

2

Кількість осіб, на яких поширюватиметься дія акта

25

26

3

Розмір надходжень до бюджету за рахунок сплати орендної плати, грн.

180 500

187 720

4

Рівень поінформованості осіб з основних положень акта, %

100

100

* - кошти, що будуть сплачені у поточному (2021р.) наразі не відомі; інформація у п. 1-3 подана станом на 2020 р.

 

ІХ. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Для відстежень результативності буде застосовано: статистичні дані.

Базове відстеження проведене на стадії розробки проекту регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності буде проведено через рік після набуття чинності регуляторного акта.

Періодичні відстеження – не здійснюватимуться, оскільки регуляторний акт втратить чинність.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

У рамках статистичного методу буде проведено аналіз офіційної статистичної інформації, наданої в Горохівській сільській раді та відомої з інших джерел, а також згідно даних бухгалтерської звітності.

 

 

07.06.2021 р.

Сільський голова                                                                            І.В. Шевчук

Секретар сільської ради                                                                 Г.М. Стефанчин

Провідний спеціаліст                                                                     О.Т. Сафіна

 

 

                                                                                                                                  Додаток 1

 

М-Тест

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання:

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником протягом  ІІ кварталу 2021 року.

Поряд-ковий номер

Вид консультації

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Отримання усних та письмових звернень від громадян – суб’єктів підприємницької діяльності.

7

Громадяни та суб’єкти підприємництва загалом просять про зменшення орендної плати. Пропозиції частково враховані.

2

Засідання постійної комісії з  питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,  благоустрою, будівництва, земельних відносин,  охорони навколишнього середовища   та сфери послуг.

4

(з них 4 особи – члени комісії)

Визначення розмірів ставок орендної плати, винесення проекту рішення на розгляд сесії ради.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

- кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 52 (одиниць), у тому числі малого підприємництва - (одиниць) та мікропідприємництва 52 (одиниць);

- питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 52% (відсотків) (з них малого підприємництва – 0%, мікропідприємництва – 52%).

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання:

Порядковий номер

Найменування оцінки

У 2021 р.

Періодичні (за наступні роки)

Витрати за п’ять років*

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (предметів та засобів)

0

0

Х

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

           Х

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

0

0

Х

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

Х

5

Інші процедури (оренда земельних ділянок), грн./рік

7 220

7 220

Х

6

Разом, гривень

7 220

7 220

Х

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

52

8

Сумарно, гривень

375 440,00

375 440,00

Х

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання (близько 10 хв. для вивчення регуляторного акта)

3,74

3,74

Х

10

Процедури організації виконання вимог регулювання (здійснення розрахунку орендної плати до 1 год.)

22,41

22,41

Х

11

Процедури офіційного звітування

0

0

Х

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

Х

13

Інші процедури (уточнити)

0

0

Х

14

Разом, гривень

26,15

26,15

Х

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

52

16

Сумарно, гривень

1359,8

1359,8

Х

* - строк дії запропонованого регуляторного акта – 1 рік відповідно до вимог чинного законодавства.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання

суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

 

Горохівська сільська рада

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на 1 типового суб’єкта господарювання малого підприємництва)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припада-ють на одного суб’єкта

Оцінка кількостісуб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністру-вання регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

20 хв.

7,47

1

52

388,44

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0

0

0

0

0

камеральні

0

0

0

0

0

виїзні

0

0

0

0

0

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

0

0

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

7.1. розрахунок плати за оренду

7.2. підготовка договору оренди

 

 

2 год.

2 год.

 

 

18,5 грн./год.

18,5 грн./год.

 

 

1

1

 

 

52

7

 

 

1924

259,00

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

2571,44

Сумарно за п’ять років**

Х

Х

Х

Х

Х

* артість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік;

** - строк дії запропонованого регуляторного акта – 1 рік відповідно до вимог чинного законодавства.

Державне регулювання не передбачає створення нового державного органу або нового структурного підрозділу існуючого державного органу.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання:

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років*

1

Оцінка малого підприємництва на виконання регулювання«прямих» витрат суб’єктів

375 440,00

Х

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

1359,8

Х

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

376799,8

Х

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

2571,44

Х

5

Сумарні витрати на виконання ВВзапланованого регулювання

379371,24

Х

* - строк дії запропонованого регуляторного акта – 1 рік відповідно до вимог чинного законодавства

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання:

Регуляторним актом не передбачено отримання суб’єктами підприємництва додаткових дозволів та інших документів, не визначених законодавством.

 

 

07.06.2021 р.

Сільський голова                                                                            І.В. Шевчук

Секретар сільської ради                                                                 Г.М. Стефанчин

Провідний спеціаліст                                                                     О.Т. Сафіна