ГОРОХІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ (ПРОЕКТ)

від ___ ________ 2021 року               № ______                                             с. Горохівське

 

Про затвердження ставок орендної плати

за земельні ділянки у відсотках від нормативної

грошової оцінки земель населених пунктів Горохівської

сільської ради на 2022 р.

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 24 статті 26, статтею 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 14, 213, 269-289 Податкового Кодексу України, зі змінами, Законом України «Про оренду землі», Законом України «Про оцінку земель», постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 року № 220 «Про затвердження Типового договору оренди землі», постановою Кабінету Міністрів України «Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення» від 7 лютого 2018 р. № 105, наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.11.2016 року № 489 «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів», наказом Мінагрополітики «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення» від 23.05.2017 року № 262, враховуючи висновки постійної комісії сільської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,  благоустрою, будівництва, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та сфери послуг, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити ставки орендної плати за землю у відсотках від нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Горохівської сільської ради (Додаток 1).
  2. Секретарю сільської ради Стефанчину Г.М. забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному сайті Горохівської сільської ради.
  3. Рішення набирає чинності з 01.01.2022 р.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,  благоустрою, будівництва, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та сфери послуг.

 

 

 

Сільський голова                                                                            Ірина ШЕВЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішення ___сесії Горохівської сільської ради 8 скликання від

__________2021 р.

 

                            СТАВКИ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

у відсотках від нормативної грошової оцінки земель

населених пунктів Горохівської сільської ради на 2022 р.

 

 

Код КВЦПЗ

Класифікація видів цільового призначення земель відповідно до Наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року №548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель»

Відсоток від грошової оцінки землі

Розділ

Підрозділ

СекціяA

 

Землі сільськогосподарського призначення 

для

юридичних осіб

Для фізичних осіб

01

 

Землі сільськогосподарського призначення (землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей; землі, надані для діяльності у сфері надання послуг у сільському господарстві, та інше) 

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  

12%

12%

01.02

Для ведення фермерського господарства 

12%

12%

01.03

Для ведення особистого селянського господарства 

12%

12%

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства 

12%

12%

01.05

Для індивідуального садівництва 

12%

12%

01.06

Для колективного садівництва 

12%

12%

01.07

Для городництва 

12%

12%

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби 

8%

8%

01.09

Для дослідних і навчальних цілей 

12%

12%

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 

12%

12%

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві 

5%

5%

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 

6%

6%

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення  

8%

8%

Секція B

 

Землі житлової та громадської забудови 

 

02

 

Землі житлової забудови (землі, які використовуються для розміщення житлової забудови (житлові будинки, гуртожитки, господарські будівлі та інше); землі, які використовуються для розміщення гаражного будівництва) 

 

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

3%

3%

02.02

Для колективного житлового будівництва 

4%

4%

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

4%

4%

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 

6%

6%

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів  

6%

6%

02.06

Для колективного гаражного будівництва 

6%

6%

02.07

Для іншої житлової забудови  

6%

6%

03

 

Землі громадської забудови (землі, які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд (готелів, офісних будівель, торговельних будівель, для публічних виступів, для музеїв та бібліотек, для навчальних та дослідних закладів, для лікарень та оздоровчих закладів), інших об'єктів загального користування) 

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування  

-

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 

3%

3%

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги 

3%

3%

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 

4%

4%

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування  

3%

3%

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів 

3%

3%

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

12%

12%

03.08

Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 

12%

12%

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 

12%

12%

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку)

12%

12%

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 

3%

3%

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 

3%

3%

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  

6%

6%

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС

-

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  

10%

10%

Секція C

 

Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення 

 

04

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

04.06

04.07

04.08

04.09

04.10

04.11

Землі природно-заповідного фонду (природні території та об'єкти (природні заповідники, національні природні парки, біосферні заповідники, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища), а також штучно створені об'єкти (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва), що надаються в постійне користування спеціальним адміністраціям територій та об'єктів природно-заповідного фонду (крім земельних ділянок під об'єктами природно-заповідного фонду, що включені до їх складу без вилучення)) 

3%

3%

05

05.00

Землі іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об'єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи)  

3%

3%

Секція D 06

06.01

06.02

06.03

06.04

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)

12%

12%

Секція E 07

07.01

07.02

07.03

07.04

07.05

Землі рекреаційного призначення (земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об'єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об'єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об'єктів стаціонарної рекреації) 

12%

12%

Секція G 08

08.01

08.02

08.03

08.04

Землі історико-культурного призначення (землі, на яких розташовані: пам'ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби) 

3%

3%

Секція H 09

09.01

09.02

09.03

Землі лісогосподарського призначення (землі, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства, крім земель, зайнятих зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які невіднесені до категорії лісів, а також земель, зайнятих окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках) 

3%

3%

Секція I

10

10.01

10.02

10.03

10.04

10.05

10.06

10.07

10.08

10.09

10.10

10.11

10.12

Землі водного фонду (землі, зайняті морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об'єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів) 

3%

3%

Секція J

 

Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення 

 

11

 

Землі промисловості (землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під'їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд)  

 

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами  

12%

12%

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

12%

12%

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 

12%

12%

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 

4%

4%

12

12.01

12.02

12.03

12.04

12.05

12.06

12.07

12.07

12.08

12.09

12.10

12.11

Землі транспорту (землі, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об'єктів транспорту)  

12%

12%

13

13.01

13.02

13.03

13.04

Землі зв'язку(земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв'язку) 

10%

10%

14

 

Землі енергетики (землі, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, теплоелектроцентралі, котельні), об'єктів альтернативної енергетики (електростанції з використанням енергії вітру, сонця та інших джерел), об'єктів передачі електричної та теплової енергії (повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої, теплові мережі), виробничих об'єктів, необхідних для експлуатації об'єктів енергетики, в тому числі баз та пунктів)  

6%

6%

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

6%

6%

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії 

6%

6%

Секція K

 

Землі запасу, резервного фонду та загального користування 

 

16

16.00

Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 

3%

3%

17

17.00

Землі резервного фонду (землі, створені органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування у процесі приватизації сільськогосподарських угідь, які були у постійному користуванні відповідних підприємств, установ та організацій) 

3%

3%

18

18.00

Землі загального користування (землі будь-якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об'єкти загального користування, а також інші землі, якщо рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування їх віднесено до земель загального користування) 

3%

3%

19

19.00

Для цілей підрозділів 16.00 - 18.00 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

3%

3%

           

 

 

 

                                                                

Секретар ради                                                                                         Григорій СТЕФАНЧИН