З метою вдосконалення механізму зняття житлових будинків з балансу житлового фонду комунальної власності Горохівської  сільської ради, відповідно до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19.06.1992 № 2482-XII, Положення про порядок передачі квартир (будинків) жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства з питань ЖКГ від 16.12.2009 р. № 396 , керуючись ст. 26, п.п.4 п.а ст.29, п.п 3 п.а ст.30, п.1,2,5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями), Горохівської  сільська рада:

 

                                                 ВИРІШИЛА:

 

          1.Затвердити Положення про порядок зняття житлових будинків з балансу житлового фонду комунальної власності Горохівської  сільської ради та передачу їх з комунальної власності у власність власникам будинку, що додається.

          2. Оприлюднити Положення на веб-сайті сільської ради.  

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну з питань      житлово-комунального господарства, комунальної власності,  благоустрою,    будівництва, земельних відносин,  охорони навколишнього середовища   та сфери послуг.

 

                              Сільський голова                                          В.БІЙЧУК

                                                                   

 

                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                       рішення ХІІ сесії 7скликання

                                                                       Горохівської    сільської  ради № __ 

                                                                       від  --------2020 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок зняття житлових будинків з балансу житлового фонду комунальної власності Горохівської  сільської ради та передачу їх з комунальної власності у власність власникам будинків

         1. Положення про порядок зняття з балансу житлового фонду комунальної власності Горохівської сільської ради та передачу їх з комунальної власності у власність власникам будинків, у яких приватизоване або викуплене житло та передачу їх у власність громадянам (надалі-Положення) складене відповідно до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19.06.1992 № 2482-XII, Положенням про порядок передачі квартир (будинків) жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства з питань ЖКГ від 16.12.2009 р. № 396, та визначає порядок зняття з балансу житлового фонду комунальної власності Горохівської сільської ради житлових будинків, у яких приватизоване або викуплене житло, нежитлові приміщення та передачу їх у власність громадянам.

         2. Зняттю з балансу житлового фонду житлових будинків (з господарськими будівлями та спорудами), підлягають будинки, які були приватизовані або викуплені громадянами.

         3. Для зняття з балансу житлового фонду комунальної власності територіальної громади   житлового будинку (з господарськими будівлями та спорудами), громадянин подає до виконавчого комітету:

-   заяву від власників приватизованого житла згідно з додатком № 1;

- ксерокопії документів, що підтверджують право власності на будинок, завірені балансоутримувачем;

        4. Передача житлового будинку власникам приватизованого (викупленого) житла, нежитлового приміщення здійснюється безоплатно.

         5. Після підписання рішення  про зняття з балансу житлового фонду комунальної власності Горохівської  сільської ради житлового будинку, який приватизований або викуплений, Горохівська сільська рада здійснює списання з основної діяльності приватизованого житла і передає будинок за актом приймання - передачі (додаток № 2) власникам приватизованого житла, нежитлового приміщення.

         6. Вартість приватизованого житла, яке підлягає списанню, визначається балансовою вартістю одного квадратного метра площі житлового будинку на момент списання і загальної площі приватизованого житла.

  Секретар   сільської ради                                   Г.М.Стефанчин