Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», висновку Департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної державної адміністрації від 27.04.2020 року, сесія Горохівської сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

 

   1. Затвердити План соціально-економічного розвитку Горохівської сільської ради на період до 2025 року(додається)

  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії  Горохівської сільської ради.

 

 

Сільський  голова                                     В.Л.Бійчук