Відповідно до ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 34, 83 Земельного Кодексу України, розглянувши клопотання голови Громадської організації «Товариство по спільному випасу худоби «Ласунька» уповноваженого Стефанчина Г.М.,  від власників великої рогатої худоби, сесія сільської ради

 ВИРІШИЛА:

 

1. Створити громадські пасовища на території Горохівської сільської ради.

 

2.Затвердити Положення про громадські пасовища на території Горохівської сільської ради (додається).

 

  1. 3.Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою  щодо відведення земельних ділянок для громадського пасовища Громадській організації «Товариство по спільному випасу худоби «Ласунька», орієнтованою площею 27 гектарів із земель колективної власності (під господарськими дворами колишнього ПОП «Маяк»).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної  власності,  благоустрою, будівництва, земельних відносин,  охорони навколишнього середовища   та сфери послуг.

 

 

 

 

                          Сільський голова                               В.Л.Бійчук

                                                                                     

 

 

 

                                                                                                     Додаток

                                                                               до рішення №     від  .05.2020р.

                                                                                 Горохівської сільської ради

                                                                        

 

ПОЛОЖЕННЯ

про громадські пасовища

 на території Горохівської сільської ради

 

         Положення про громадські пасовища на території  Горохівської сільської ради розроблено у відповідності з вимогами Земельного кодексу України, Законів України «Про оренду землі», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативних актів України, з метою регулювання земельних відносин щодо спільного використання пасовищ власниками худоби, членами територіальної громади Горохівської сільської ради Снігурівського  району Миколаївської області.

Громадське пасовище формується за бажанням членів територіальної громади – власників худоби – із земель запасу комунальної власності  й призначається для спільного використання на добровільних засадах власниками худоби.

         Кількісний і персональний склад користувачів громадських пасовищ формується щорічно, на початок року, на підставі волевиявлення громадян (письмових заяв) на ім’я сільського голови і погоджується на сході громадян та затверджується виконкомом сільської ради. На сході громадян також погоджується термін і сума плати за користування громадським пасовищем, інші питання щодо організації використання пасовища. Оплата за випасання худоби здійснюється відповідальною особою безпосередньо на рахунок сільської  ради. Проведення сходу оформляється відповідним протоколом, який і подається на затвердження виконкому сільської ради.

Питання поліпшення пасовища (підсів, удобрення тощо) та інші питання, що виникають, вирішуються в рамках вимог діючого законодавства за рахунок коштів користувачів, а в окремих випадках шляхом створення спеціального фонду як за рахунок внесків користувачів, так і благодійних внесків інших фізичних і юридичних осіб та грантів.

      Порядок створення громадського пасовища:

  • визначається  уповноважена особа, на яку покладаються обов’язки щодо організації та документального оформлення випасання худоби селян за рахунок земель запасу комунальної власності Горохівської сільської ради;
  • уповноважена особа звертається з відповідним клопотанням до сільської ради про надання земельної ділянки під громадське пасовище;
  • після прийняття відповідного рішення сільською радою уповноважена особа  звертається до землевпорядної організації для виготовлення проекту землеустрою для надання в оренду земельної ділянки під громадське пасовище;
  • після виготовлення проекту землеустрою він надається на затвердження до сільської ради;
  • після затвердження проекту сільською радою уповноважена особа надає його на затвердження до Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області.

     Лише по завершенню вищезазначеної процедури  громадські пасовища вважаються створеними.

Контроль за користуванням пасовищем на землях комунальної власності здійснює сільська рада.   

 

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________