Управління Державної казначейської служби України у Снігурівському районі Миколаївської  області ( далі - Управління) доводить до відома, що відповідно до абзацу першого частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України головний розпорядник бюджетних коштів розробляє та протягом 45 днів з дня набрання чинності рішення (розпорядження Горохівської СВА) на 2024 рік затверджує з місцевим фінансовим відділом паспорти бюджетних програм на 2024 рік. Також наголошуємо на дотриманні вимог Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104/25881(із змінами та доповненнями).

Звертаємо увагу  на вищезазначену інформацію та повідомляємо, що казначейське обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів буде здійснюватися без паспортів бюджетних програм до 14 лютого 2024 року включно.