Рекомендації щодо заповнення подання

Управління Державної казначейської служби України у Снігурівському районі Миколаївської області на виконання листа Головного управління Державної казначейської служби України у Миколаївській області № 05.1-06-08/991 від 07.02.2022 для врахування в роботі надає рекомендації, щодо заповнення Форми подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету (далі - Форма подання), додаток 1 до Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.13 № 787 (зі змінами та доповненнями).

Рядок 4 Форми подання повинен містити інформацію щодо найменування платника (суб’єкта господарювання): юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, яка подала заяву про повернення коштів з бюджету.

У рядку 5 необхідно зазначати код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) фізичної особи, у разі відсутності ідентифікаційного номеру через релігійні переконання, зазначається серія (за наявності) та номер паспорта фізичної особи, яка подала заяву про повернення коштів з бюджету.

Рядок 6 повинен містити інформацію щодо номеру розрахункового документа (меморіальний ордер або платіжне доручення), за яким кошти фактично зараховано до бюджету, та який зазначено у виписці про надходження.

В рядку 7 необхідно зазначати дату розрахункового документа, яким кошти було фактично зараховано до бюджету, згідно з випискою.

 

Начальник Управління                             Олена НІКУЛИШЕВА