Управління Державної казначейської служби України у Снігурівському районі Миколаївської області повідомляє, що Наказом Державної казначейської служби України ( далі – Казначейство) від 16.12.2021 № 371 «Про організацію підготовки Антикорупційної програми Державної казначейської служби України» затверджено План заходів комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Державної казначейської служби України щодо підготовки проекту Антикорупційної програми Державної казначейської служби України  на 2022-2024 роки.  Відповідно до п. 4.3. Плану та рішення комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Державної казначейської служби України від 04.01.2022, у  період  з 04.01.2022 по 14.01.2022 (включно) проводиться анонімне опитування щодо  наявності корупційних ризиків у діяльності органів Казначейства за встановленою формою «АНКЕТА» шляхом надсилання заповненої анкети на електронні скриньки:  PostnykovM@treasury.gov.ua, anticorrupt@treasury.gov.ua. або поштовим відправленням на адресу: 01601, м.Київ, вул.Бастіонна, 6.

Враховуючи вищевикладене, пропонуємо клієнтам  органу Казначейства, представникам громадськості та експертам, які володіють як теоретичними, так і практичними знаннями про особливості роботи органів Казначейства, іншим особам  долучитись до процесу підготовки Антикорупційної програми Державної казначейської служби України на 2022 -2024 роки шляхом прийняття участі в анкетуванні.

Додаткова інформація про анонімне опитування та анкета розміщені на веб-порталі Державної казначейської служби України за посиланням: https://www.treasury.gov.ua/ua/news/pro-provedennya-anketuvannya-v-ramkah-pidgotovki-antikorupcijnoyi-programi-derzhavnoyi-kaznachejskoyi-sluzhbi-ukrayini-na-2022-2024-roki

 

Просимо Вас прийняти участь у вказаному заході.

 

 

Додаток: форма АНКЕТИ на 3 арк. у 1 прим.

 

 

 

Начальник Управління                                             Олена НІКУЛИШЕВА                              

 

АНКЕТА

опитування щодо наявності корупційних ризиків

у діяльності органів Державної казначейської служби України

(далі – органи Казначейства)

 

__________________________________________________________________

назва органу Казначейства

__________________________________________________________________

структурний підрозділ органу Казначейства, з яким Ви контактуєте у службових справах

 

1. Чи вбачаєте Ви корупційні ризики в роботі зазначеного вище органу Казначейства/структурного підрозділу органу Казначейства? Якщо так, вкажіть які.

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

2. Які, на Вашу думку, службові повноваження або посадове становище та пов’язані з цим можливості можуть бути використані (використовуються) у приватних інтересах або інтересах третіх осіб посадовими та службовими особами органу Казначейства/структурного підрозділу органу Казначейства, з яким Ви контактуєте у службових справах?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

3. Які, на Вашу думку, обставини можуть сприяти виникненню корупційних ризиків у діяльності органу Казначейства/структурного підрозділу органу Казначейства, з яким Ви контактуєте у службових справах? Чим це зумовлено? ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

4. Які нормативно-правові акти, що регламентують роботу органів Казначейства, на Вашу думку, необхідно удосконалити (або скасувати) з метою усунення (мінімізації) можливості виникнення корупційних ризиків, насамперед можливості задовольнити приватний інтерес, у діяльності органу Казначейства/структурного підрозділу органу Казначейства, з яким Ви контактуєте у службових справах? У разі наявності просимо надати  конкретні пропозиції.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

5. Запропонуйте шляхи усунення (мінімізації) визначених Вами корупційних ризиків у роботі органу Казначейства/структурного підрозділу органу Казначейства, з яким Ви контактуєте у службових справах безпосередньо:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Дата заповнення анкети: «____» ________2022 року

 

Анкета не підписується, реквізити особи, яка її заповнювала та направляла не вказуються.

Інформацію просимо надсилати в електронному вигляді на е-mail: anticorrupt@treasury.gov.ua, PostnykovM@treasury.gov.ua, або поштовим відправленням на адресу: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, Державна казначейська  служба України, Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Державної казначейської служби України.

 

Примітка:

корупційний ризик – ймовірність того, що відбудеться подія корупційного правопорушення чи правопорушення пов’язаного з корупцією, яка негативно вплине на досягнення органом влади визначених цілей та завдань;

корупція – використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей;

корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

правопорушення, пов'язане з корупцією – діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.