Про оприлюднення інформації

на офіційному сайті

 

Управління Державної казначейської служби України у Снігурівському районі Миколаївської області надає зразок форми Подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету ( далі – Зразок форми Подання), яка буде діяти лише в паперовому вигляді на час перехідного періоду з 01.01.2022 до 31.03.2022, визначеного наказом Міністерства фінансів України від 08.12.2021 № 647 «Про затвердження Змін до Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів».

Обовязковому заповненню підлягають усі пусті строки колонки 3 «Інформація» зразка форми Подання. Форма підписується керівником ( заступником) органу, що контролює справляння надходжень бюджету та скріплюється печаткою, у разі необхідності погодження – підписується керівником відповідного місцевого фінансового органу та скріплюється печаткою.

 

Додаток: форма Подання на 3 арк. у 1 прим

 

 

 

 

Начальник Управління                                 Олена НІКУЛИШЕВА  

 

                                                                              Форма подання

на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету

N з/п

Реквізити

Інформація

1

Найменування органу, що контролює справляння надходжень бюджету/органу, який веде облік заборгованості в розрізі позичальників

 

2

Номер подання

 

3

Дата подання

 

4

Найменування платника (суб'єкта господарювання), який подав заяву про повернення коштів з бюджету 1

 

5

Код за ЄДРПОУ платника податків - для юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) - для фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія (за наявності) та номер паспорта 2 платника (суб'єкта господарювання), який подав заяву про повернення коштів з бюджету 1

 

6

Номер розрахункового документа, згідно з яким кошти зараховано до бюджету

 

7

Дата розрахункового документа, згідно з яким кошти зараховано до бюджету

 

8

Код класифікації доходів бюджету, за яким відкрито рахунок, на який кошти перераховано до бюджету 3

 

9

Рахунок, на який кошти перераховано до бюджету згідно з розрахунковим документом

 

10

Код за ЄДРПОУ органу Казначейства, на ім'я якого відкрито рахунок, на який кошти перераховано до бюджету 3

 

11

Номер та дата договору (угоди), відповідно до якого кошти перераховано до державного бюджету 4

Не заповнюється

12

Сума коштів, яку перераховано до бюджету згідно з розрахунковим документом

 

13

Назва іноземної валюти, яка перерахована до бюджету згідно з розрахунковим документом 5

Не заповнюється

14

ІВА^ на який повертаються кошти в національній валюті / рахунок, на який повертаються кошти в іноземній валюті

 

 

 

15

Найменування отримувача коштів (суб'єкта господарювання) [1]

 

16

Код за ЄДРПОУ отримувача коштів - для юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) - для фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія (за наявності) та номер паспорта 2 1

 

17

Номер та дата договору (угоди), за яким необхідно зарахувати помилково або надміру перераховані кошти до державного бюджету 4 6

Не заповнюється

18

Номер карткового рахунка отримувача

коштів [2]

 

19

Адреса отримувача коштів та код країни згідно з 180 5 1

Не заповнюється

20

8’ШРТ - код банка отримувача 5 1

Не заповнюється

21

Найменування та місцезнаходження банка отримувача коштів 5 1

Не заповнюється

22

8’ШРТ - код банка кореспондента [3]

Не заповнюється

23

Рахунок банка кореспондента 8

Не заповнюється

24

Найменування та місцезнаходження банка-кореспондента 8

Не заповнюється

25

Сума коштів, що повертається

 

26

Назва іноземної валюти, що повертається

5

Не заповнюється

27

Кваліфікований електронний підпис керівника (заступника керівника) органу, що контролює справляння надходжень бюджету / органу, який веде облік заборгованості в розрізі позичальників

Не заповнюється

28

Кваліфікована електронна печатка органу, що контролює справляння надходжень бюджету / органу, який веде облік заборгованості в розрізі позичальників

Не заповнюється

29

Кваліфікований електронний підпис керівника (заступника керівника) місцевого фінансового органу [4]

Не заповнюється

30

Кваліфікована електронна печатка місцевого фінансового органу 9

Не заповнюється

 

Керівник (заступник керівника) органу, що контролює справляння надходжень

до бюджету                                                _____________ ___________________________

(підпис)                                   (ім'я та   прізвище)

М. П.

Погоджено:

Керівник місцевого

фінансового органу                                    _____________ ___________________________

(підпис)                                   (ім'я та   прізвище)

М. П.

 

2 Заповнюється для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Державної податкової служби України і мають відмітку в паспорті.

3 У разі повернення помилково або надміру зарахованих до державного бюджету платежів в іноземній валюті інформація не заповнюється.

4 Заповнюється в разі повернення помилково або надміру зарахованих до державного бюджету платежів за кредитами, залученими державою або під державні гарантії.

5 У разі повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів у національній валюті інформація не заповнюється.

6 Заповнюється в разі перерахування коштів до державного б

 

[1] У разі повернення помилково або надміру зарахованих до державного бюджету платежів в іноземній валюті інформація заповнюється латиницею.

[2] Заповнюється за наявності.

[3] Заповнюється в разі повернення помилково або надміру зарахованих до державного бюджету платежів в іноземній валюті за наявності та латиницею.

[4] Застосовується в разі повернення помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів платежів, а також платежів, що підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами.