Стаття 61. Заключні положення

61.1. Відносини сільської ради з підприємствами, установами та організаціями комунальної форми власності будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності  відповідному  органу  місцевого  самоврядування.

Відносини сільської ради з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у  комунальній власності, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування   законами.

61.2. Керівники суспільних і державних органів, інші посадові особи несуть відповідальність згідно з діючим законодавством за надання селищній раді та її органам недостовірної інформації, або за навмисне приховування інформації або невиконання рішень сільської   ради.

61.3. Депутат сільської ради  має право порушувати в сільській раді та її органах питання про необхідність проведення  перевірок  з  питань, віднесених    до    компетенції  сільської   ради,   діяльності розташованих на території територіальної громади   підприємств,  установ  і  організацій незалежно від форми власності, виконавчих органів ради,  також за дорученням сільської ради або її органів брати участь у перевірках виконання рішень сільської ради.

61.4. Депутат сільської   ради  має право вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам  підприємств,  установ  і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася,  а також  органам,  яким вони підпорядковані,  порушувати питання про притягнення  до  відповідальності  осіб,  з  вини   яких   сталося порушення. У разі   виявлення  порушень  законодавства  України  депутат сільської  ради звертається з цього приводу до  відповідних  органів державної влади. Про  результати  перевірки  та пропозиції щодо них депутат сільської ради доповідає сільській раді або її  органу,  за  дорученням  яких  здійснювалася перевірка.

61.5. Депутат сільської  ради  за  дорученням сільської ради бере участь у депутатських перевірках з питань,  які належать до  відання сільської ради, здійсненні контролю за виконанням рішень сільської ради.

61.6. Рішення сільської ради, що знаходяться на контролі, знімаються з контролю сесією сільської ради. На  пленарних засіданнях чергових сесій сільської ради особи, відповідальні за виконання рішень, доповідають про хід виконання рішень, прийнятих на попередніх  сесіях сільської  ради.

61.7. Дострокове припинення повноважень сільської ради відбувається в порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими актами.

61.8. Регламент набуває чинності з моменту його затвердження на сесії сільської ради і діє до прийняття нового регламенту радою наступного скликання. Протягом терміну повноважень сільської ради VІІІ скликання можливе внесення змін і доповнень до цього Регламенту. Зміни, доповнення затверджує сесія сільської ради.

61.9. У випадках прийняття законодавчих актів, унаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на сесії повинні бути внесені відповідні зміни й доповнення до Регламенту.

У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми законодавства України незалежно від внесених змін до Регламенту.

_____________________________________________________________