ГЛАВА 1. ДЕПУТАТИ РАДИ


 
Стаття 50. Правові засади діяльності депутатів Ради
50.1. Порядок діяльності депутата Ради,  його права, обов'язки та  повноваження регламентуються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", "Про службу в органах місцевого самоврядування", «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України та цим Регламентом.
50.2. Депутат Ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до Ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні за виборчими списками від організацій політичних партій (виборчих блоків) у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами області.
50.3. Повноваження депутата Ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією в день відкриття першої сесії Ради і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї Ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата Ради.
50.4. Депутат Ради є повноважним і рівноправним членом Ради як представницького органу місцевого самоврядування. 
50.5. Депутат Ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, Радою та її органами, виконує їх доручення.

 
Стаття 51. Посвідчення та нагрудний знак депутата Ради
51.1. Депутату Ради після визнання їх повноважень надається: 
51.1.1. тимчасове посвідчення про реєстрацію депутата Ради, видане відповідною територіальною виборчою комісією; 
51.1.2. посвідчення депутата Ради;
51.1.3. видається також нагрудний знак "Депутат сільської ради". 

 
Стаття 52. Форми роботи депутата Ради
52.1. Діяльність депутата в Раді включає:
52.1.1. участь у пленарних засіданнях Ради;
52.1.2. участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій Ради, їх підкомісій та робочих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій – з правом дорадчого голосу;
52.1.3. виконання доручень Ради та її органів;
52.1.4. роботу над проектами рішень, документами Ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;
52.1.5. роботу з населенням села, селища та відповідного одномандатного мажоритарного виборчого округу.
52.2. Депутат Ради зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях Ради та засіданнях її органів, до яких його обрано. 

 
Стаття 53. Депутатські фракції та групи
53.1. Депутати Ради об'єднуються у депутатські групи та фракції. 
53.2. Депутатські фракції формуються  на партійній основі депутатами Ради, які обрані за списками політичних партій, що за результатами виборів увійшли до складу Ради, а також депутатів, обраних в одномандатних мажоритарних виборчих округах.
53.3. Повна та скорочена назва депутатської фракції може збігатися з назвою відповідної партії.
53.4. Депутат Ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.
53.5. Депутатські групи формуються не менше як 5 депутатами Ради для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах на основі їх взаємної згоди. 
53.6. До складу депутатської групи входять позапартійні депутати Ради та депутати, які представляють різні політичні партії. Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.
53.7. Депутати  Ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують.
53.8. Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів. 
53.9. Порядок роботи депутатської фракції та групи, умови вступу депутата Ради до депутатської фракції та групи, його виходу чи виключення з неї визначаються цим Регламентом. 

 
Стаття 54. Порядок утворення депутатських фракцій та груп
54.1. Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень Ради. 

54.2. Депутат повідомляє шляхом подання заяви керівника фракції про бажання входу (виходу) до (із) фракції, після чого фракція приймає відповідне рішення.

54.3. Керівник фракції письмово повідомляє голову Ради про прийняте рішення.

54.4. При надходженні до Ради письмового повідомлення на ім'я сільського голови про сформування депутатської фракції та групи із зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної належності членів фракції чи групи, а також складу депутатів Ради, які уповноважені представляти фракцію чи групу, це рішення головуючим на пленарному засіданні Ради доводиться до відома депутатів Ради.
54.5. Інформаційні матеріали про депутатську фракцію та групу поширюються серед депутатів Ради. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій чи груп.

 
Стаття 55. Права депутатських фракцій та груп
55.1. Депутатські фракції та групи попередньо обговорюють кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує Рада.
55.2. Кожна депутатська фракція та група має гарантоване право на виступ свого представника з кожного питання порядку денного на сесії Ради. 
55.3. Депутатські фракції та групи можуть об’єднувати свої зусилля з іншими фракціями, групами для створення більшості в Раді чи опозиції.
55.4. Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені територіальної громади та Ради.

 
Стаття 56. Реорганізація, зміни і припинення діяльності депутатських фракцій, груп
56.1. Реорганізація та формування нових депутатських фракцій та груп можуть проводитися протягом повноважень Ради із збереженням їх пропорційного представництва в органах Ради, чи з відступом від нього відповідно до рішення, прийнятого Радою щодо такого представництва.
56.2. Про зміни в складі депутатської фракції та групи її уповноважений представник повідомляє письмово селищному голову. Це повідомлення підписує і депутат Ради, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції чи групи, якщо депутата виключено з неї.

 
Стаття 57. Забезпечення діяльності депутатських фракцій та груп
57.1. Сільський голова забезпечує депутатські фракції та групи приміщенням, необхідним обладнанням тощо, а також сприяє у здійсненні депутатськими фракціями та групами передбачених законами і цим Регламентом функцій в раді.

57.2. За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції чи групи поширюються серед депутатів Ради підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської фракції чи групи.