Повідомлення про проведення громадського обговорення щодо перейменування, реорганізації та припинення діяльності (ліквідація)  закладів загальної середньої освіти на території Горохівської сільської ради

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо перейменування, реорганізації  та припинення діяльності (ліквідація) закладів загальної середньої освіти на території Горохівської сільської ради

 

1.Найменування організатора громадського обговорення -  Горохівська сільська рада.

 

2.Мета: врахування думки жителів Горохівської громади щодо перейменування ЗЗСО, перспективного плану реорганізації ЗЗСО з І-ІІІ ст. у гімназії, припинення діяльності (ліквідація) Новософіївського ЗЗСО І-ІІ ст., Промінської гімназії Горохівської сільської ради.

Запрошуємо вас долучитися до громадського обговорення перспективної, оптимальної, спроможної мережі закладів загальної середньої освіти Горохівської сільської ради на 2021-2024 роки.

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Господарського кодексу України, пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», до Закону України “Про повну загальну середню освіту” від 18 березня 2020 року, не вживаються терміни «І ступінь» чи «І-ІІ», «І-ІІІ ступені». Натомість Закон містить терміни “початкова школа”, “гімназія”, “ліцей”. Зокрема Стаття 32 про «Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти» говорить:

  1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).
  2. Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.
  3. Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу), приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

Ліцеї можуть бути утворені та здійснювати освітню діяльність за умови дотримання вимог цього Закону, ліцензійних умов та положення про ліцей, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Рішення про утворення початкової школи як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймає (приймають) засновник (засновники) такого закладу освіти.

Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

2. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проекту, відповідного рішення засновника.

Стаття 35. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти:

1. Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.

Як виняток, за рішенням засновника, ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти.

Заклад загальної середньої освіти, що здійснює освітню діяльність на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність.

• Закон України «Про освіту» (ст. 25)

«Засновник закладу освіти зобов’язаний:

у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти».

Конституція України (ст. 143)

• Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

• Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 26)

«Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради».

Закон України «Про освіту» набрав чинності 28 вересня 2017 року. Згідно з підпунктом 13 пункту 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із Законом здійснюється протягом п'яти років з дня набрання чинності Законом. Відповідно до пункту 5 цього ж розділу Закону засновникам закладів освіти рекомендовано протягом п’яти років привести установчі документи закладів освіти у відповідність із Законом. Таким чином установчі документи, зокрема статути закладів загальної середньої освіти, мають бути переоформлені до 28 вересня 2022 року.

 Станом на сьогодні на території Горохівської сільської ради функціонують 7 ЗЗСО, з них: п’ять закладів І-ІІІ ступенів, один заклад І-ІІ ступенів та одна гімназія. Розрахункова наповнюваність класів визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання і є основною складовою у розрахунку субвенції з державного бюджету, яка передбачена  на заробітну плату педагогічних працівників. 

 Головне у закладі освіти – це якість знань, рівень підготовки учнів, вміння набувати навиків спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські навики, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності. Бо тільки у конкурентному учнівському середовищі у дітей є мотивація до кращих результатів у навчанні. На жаль, з кожним роком у нашій громаді, як і в Україні зокрема, зменшується народжуваність,  відповідно  зменшується кількість учнів, особливо 10-11 класів.

Вартість утримання одного учня  в ЗЗСО Горохівської сільської ради становить 53,7 тисяч грн. на рік. Кількість учнів на одного вчителя складає 7 дітей.

  Кількість учнів, що здобувають освіту на усіх рівнях у закладах загальної середньої освіти Горохівської сільської ради, складає 779 учнів, а саме:

1. Горохівський ЗЗСО І-ІІІ ст.-185 уч.,

2. Олександрівський ЗЗСО І-ІІІ ст..-168 уч.,

3. Баратівський ЗЗСО  І-ІІІ ст.-138 уч.,

4.Садовий ЗЗСО І-ІІІ ст.-101 уч.

5.Суворський ЗЗСО І-ІІІ ст.-88 уч.

6.Промінська гімназія -58 уч.

7.Новософіївський ЗЗСО І-ІІ ст.-41 уч.

Значна видаткова частина бюджету Горохівської  громади використовується на забезпечення надання освітніх послуг. Школи з нижчою фактичною наповнюваністю класів у порівнянні з розрахунковою є найбільш затратними комунальними установами (у перерахунку на одного учня). Розпорядник коштів (Горохівська сільська рада), керуючись пунктом 28 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого КМУ від 28.02.2002 №228, встановлює, що витрати повинні бути приведені у відповідність з бюджетними асигнуваннями. Збільшені залишки коштів освітньої субвенції в перспективі можна використати на зміцнення матеріально-технічної бази ЗЗСО, а саме: придбання шкільних автобусів, підручників та посібників, оснащення навчальних кабінетів, заходи, пов’язані з забезпеченням пожежної безпеки, модернізацію туалетних приміщень, тощо. Проте надмірні витрати на утримання позбавляють можливості реінвестувати кошти громади у розвиток шкіл, які забезпечують більш високу якість освітніх послуг, крім того додаткове фінансування в такому випадку буде виділено з коштів Горохівської сільської ради, що могли б бути спрямовані на розвиток інфраструктури, співфінансування проектів тощо.

Створення об'єднаної  громади надало жителям наших сіл широкі можливості для формування своєї унікальної та ефективної системи управління освітньою сферою, яка в кінцевому рахунку допоможе підвищити якість освітніх послуг і заощадити кошти громади.
Заходи з оптимізації шкільної мережі планується провести з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів та вихованців. Дія прийнятого рішення поширюватиметься на учнів та їх батьків.

Отже, можливими варіантами вирішення питання щодо перспективного планування спроможної освітньої мережі на території Горохівської сільської ради пропонуються на розгляд та громадське обговорення за наступним планом:

  1. Відповідно до вищеперерахованих Постанов та Законів провести переоформлення найменувань закладів освіти, засновником яких є Горохівська сільська рада, наступним чином:

- Баратівський ЗЗСО І-ІІІ ступеня, Олександрівський ЗЗСО І-ІІІ ступеня,Суворський ЗЗСО І-ІІІ ступеня, Садовий ЗЗСО І-ІІІ ступеня реорганізувати у гімназії з 01 жовтня 2022 року або з 01 жовтня 2023 року.

2. Про перспективу припинення діяльності (ліквідація) Новософіївського ЗЗСО І-ІІ ступенів та Промінської гімназії

 

Формат проведення громадського обговорення: у зв’язку з продовженням дії постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та забороною масових зібрань, пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника за адресою с.Горохівське, вул. Поштова,8.  Також із дотриманням усіх заходів безпеки: публічне громадське обговорення передбачатиме проведення на базі ЗЗСО:

• конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим

столом, зборів, зустрічей з громадськістю за окремим планом, поданим директорами шкіл;

• теле- або радіодебатів, Інтернет-конференцій, електронних

консультацій.» (п. 13 Порядок № 996)

До участі в обговоренні запрошуються всі  мешканці Горохівської  сільської ради

6. Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення, Горохівська сільська рада, с. Горохівське, вул. Поштова,8.

7. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення – Сафіна Олена Талгатівна –секретар робочої групи,провідний спеціаліст- юрист Горохівської сільської ради. Контактна особа –  Бойчук Тетяна Володимирівна ,начальник відділу освіти       тел. 0506574053

8. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Горохівської  сільської ради.

   

 

Сільський голова                                           Ірина ШЕВЧУК