25 Жовтня 2021р. - Снігурівське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області повідомляє: згідно протоколу № 30 від 23.10.2021р. позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській облдержадміністраціїв зв’язку з погіршенням епідситуації на коронавірусну хворобу COVID-19 щодо встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 та запровадження посилених протиепідемічних обмежень на території Миколаївської області.

Відповідно до пункту 35 постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», (зі змінами) додатково до обмежень, передбачених пунктом 3 цієї постанови та передбачених рішеннями регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації від 21 вересня 2021 року (протокол №26 пункт 2.3.), забезпечити з 00.00 годин 00 хвилин 26 жовтня 2021 р.на адміністративних територіях Миколаївської області  дію заборони щодо:

2.1.1 приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос і закладів громадського харчування в аеропортах;

 

2.1.2 приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах,крім: приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують товарами на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими засобами масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті зазначених суб’єктів господарювання;

        торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень;

   провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів, перукарень та салонів краси за попереднім записом;

   виконання робіт із збирання і заготівлі відходів;

   провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з надання телекомунікаційних послуг, здійснюється за попереднім записом;

 

2.1.3 приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

 

2.1.4прийманнявідвідувачівсуб’єктамигосподарювання, якіпровадятьдіяльність у сферіторговельного і побутовогообслуговуваннянаселення, крім:

   прийманнявідвідувачівсуб’єктамигосподарювання, якіторгують товарами на торговельнихплощах, не менше 60 відсотківякихпризначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськимизасобами та виробамимедичногопризначення, засобамигігієни та побутовоюхімією, засобамизв’язку, друкованимизасобамимасовоїінформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням і садивнимматеріалом (квітами, рослинами), добривами, засобамизахистурослин, без обмеження доступу відвідувачів до іншихтоварів, представлених в асортиментізазначенихсуб’єктівгосподарювання;

   торговельноїдіяльностіізздійсненнямадресної доставки замовлень;

   провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів, перукарень та салонів краси за попереднім записом;

   виконання робіт із збирання і заготівлі відходів;

   провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з надання телекомунікаційних послуг, здійснюється за попереднім записом;

 

2.1.5 приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки, за умови обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб та використання персоналом (крім акторів під час знімального процесу), залученим до виробництва аудіовізуального твору, засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. Діяльність суб’єктів господарювання, пов’язана з виробництвом аудіовізуальних творів, не є масовим заходом;

 

2.1.6 приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;

 

2.1.7 проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників, заходів з атестації здобувачів, заходів з оцінювання якості освіти;

 

2.1.8 діяльності ринків, крім продовольчих;

 

2.1.9 відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім здобувачів дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів освіти та 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, а також крім закладів освіти, усі працівники яких мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

 

2.1.10 проведеннядержавними та комунальними закладами охорониздоров’яплановихзаходів з госпіталізації, крім:

наданнямедичноїдопомогивнаслідокускладненогоперебігувагітності та пологів;

наданнямедичноїдопомогивагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;

наданнямедичноїдопомоги у спеціалізованихвідділенняхзакладівохорониздоров’япацієнтам з онкологічними та пульмонологічнимизахворюваннями;

наданняпаліативноїмедичноїдопомоги у стаціонарнихумовах;

наданняплановоїмедичноїдопомоги закладами охорониздоров’янаціональногорівня, щонадаютьтретинну (високоспеціалізовану) медичнудопомогу, за умовидотриманнявідповіднихсанітарних та протиепідемічнихзаходів;

проведенняіншихневідкладних і терміновихзаходів з госпіталізації, якщовнаслідокїхперенесення (відтермінування) існуєзначнийризик для життяабоздоров’я людей;

 

2.1.11 роботи підвісних канатних доріг;

 

2.1.12 перебування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно:

   на територіяхзакладівохорониздоров’я та освіти;

   в підземних переходах;

   на зупинкахгромадського транспорту;

   на іншихтериторіяхзагальногокористування у разінеможливостідотриманняфізичноїдистанції не менше 1 метра;

 

2.1.13 діяльностізакладів, щонадаютьпослуги з розміщення.

 

   На період дії карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 територією Миколаївської області просимо дотримуватися рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів, затверджених постановами Головного державного санітарного лікаря України.