УВАГА!

КОНКУРС

на заміщення вакантної посади директора Баратівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Горохівської сільської ради Миколаївської області

 

Найменування і місцезнаходження закладу освіти:  Україна, Миколаївська  область, с.Баратівка, вул. Шкільна, 24.

Найменування посади: директор закладу загальної середньої освіти

Умови оплати праці:

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно контракту, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №974 «Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2012 №1298» та від 28.12.2016 №1037 «Про оплату праці працівників установ та організацій окремих галузей бюджетної сфери», статті 3 Закону України від 06.12.2016 №1774–VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Кваліфікаційні вимоги до керівника Закладу освіти відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»:

директором комунального закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Місце та термін подання документів для участі у конкурсі:

Документи приймаються з 05 травня 2021 року по 03 червня 2021 року до 17.00, у відділі освіти Горохівської сільської ради Миколаївської області, за адресою: вул. Жовтнева,116, м. Снігурівка, 57300

 Дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість.

Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

- перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

- приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

- оприлюднює на веб-сайтах відділу освіти та закладу освіти перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі - Кандидати).

 Конкурсний відбір складається з таких етапів: 

  • прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;
  • оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
  • прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
  • перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам (упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів) ;
  • допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
  • ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу (не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору);
  • проведення конкурсного відбору;
  • визначення переможця конкурсу;
  • оприлюднення результатів конкурсу на веб-сайтах засновника, відділу освіти та закладу освіти

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України: «Про освіту»«Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р. Формою перевірки знання законодавства є тестування (письмове), з використанням тестових завдань;

- перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Дата, місце проведення конкурсного відбору: 

Конкурсний відбір буде проведений 08 червня 2021року о 10.00 годині за адресою: с.Горохівське, вул.Поштова, 8, Горохівська сільська рада.

За додатковою інформацією про проведення конкурсного відбору звертатися до Ліщенюк Юлії Вадимівни, спеціаліста відділу освіти Горохівської сільської ради Миколаївської області.

т. 0959206882, viddilosvitigorohivka@gmail.com