gerb black                                                                                                                                                                               

 

             УКРАЇНА

ГОРОХІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 

РІШЕННЯ

 

     24  грудня  2021 року № 9                                                             ХІІІ сесія

с.Горохівське                                                                             8 скликання

Про затвердження Програми соціального  

захисту  населення « Турбота» на території

Горохівської  сільської ради  на  2022-2025 роки

 

       Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою  вирішення невідкладних питань соціально-побутового, медичного, організаційно-правового  обслуговування ветеранів війни, членів сімей померлих (загиблих), громадян похилого віку, одиноких та проживаючих, осіб та дітей з інвалідністю, багатодітних та малозабезпечених сімей, постраждалих та ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, сімей  вимушених переселенців зі  сходу України, учасників антитерористичної операції, сімей учасників антитерористичної операції,  бездомних громадян  та осіб, звільнених з місць позбавлення волі та інших осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, сільська  рада 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму соціального захисту населення «Турбота» на території Горохівської сільської  ради  на  2022-2025 роки (далі - Програма), що додається.
 2. Затвердити Порядки до заходів щодо  виконання  Комплексної  програми  соціального  захисту населення „Турбота” в новій редакції на період 2022-2025 роки по  наданню  соціальної підтримки окремим категоріям громадян:

    2.1.   Порядок надання одноразової адресної матеріальної допомоги  окремим категоріям громадян, які перебувають в складних життєвих обставинах (додаток 1);

     2.2.  Порядок надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки  Другої світової війни (додаток 2);

     2.3.  Порядок надання одноразової матеріальної допомоги особам похилого віку, яким виповнилось 80, 90 і більше років (додаток 3);

2.4. Порядок надання одноразової  матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни,  учасникам бойових дій  на території інших країн, в  АТО /ООС на сході України; сім’ям загиблих, померлих учасників бойових дій на території інших держав (додаток 4);

2.5. Порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи   (I та II категорії) (додаток 5);

     2.6. Порядок надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих      учасників  АТО/ООС на сході України (додаток  6);

2.7. Порядок надання щомісячної  матеріальної допомоги особам з інвалідністю 1 групи з хронічною нирковою недостатність, які потребують постійного лікування гемодіалізом (додаток 7)

     2.8. Порядок надання одноразової матеріальної допомоги на поховання  непрацюючих мешканців громади (додаток 8);

     2.9. Порядок фінансування компенсаційних виплат за безоплатний пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному пасажирському транспорті приміського та міжміського сполучення (додаток 9);       

 3.  Рішення сільської ради від 28 квітня 2021 року № 3« Про внесення змін до Програми соціального  захисту  населення « Турбота» на території Горохівської  сільської ради  на  2021 рік»  визнати таким, що втратило чинність

 4. Контроль за виконанням Програми  покласти на постійну комісію сільської ради    з      питань   освіти, культури, молоді, фізкультури, спорту,  охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 

                Сільський голова                                             І.В.Шевчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сільської ради

24  грудня 2021 року № 9

 

Програма

соціального   захисту    населення  «Турбота» на території

Горохівської  сільської  ради  на  2022-2025 роки

                                                            (нова редакція)

 

Паспорт

Програми соціального   захисту    населення «Турбота»

 на території Горохівської  сільської  ради  на  2022-2025 роки

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

 

 Горохівська сільська  рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

 

Пункт  22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

3.

Розробник Програми

Горохівська сільська  рада

4.

Співрозробники Програми

 Виконавчий комітет Горохівської сільської  ради

5.

Відповідальний виконавець Програми

Горохівська сільська  рада

6.

Учасники Програми

 Територіальний центр соціального обслуговування      ( надання соціальних послуг ) Снігурівської міської ради, Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Журавлик» Снігурівської міської ради, відділ призначення та виплати державних допомог, пільг та субсидій Баштанської районної державної адміністрації

7.

Термін реалізації Програми

 2022-2025 роки

8.

Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми

Сільський бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми встановлюється рішенням сільської ради « Про місцевий бюджет» на відповідний рік

 

 

 

1.Загальні положення Програми

Конституція України гарантує соціальний захист та гідний рівень життя кожному громадянину України. Соціальний захист незахищених верств населення передбачає ряд заходів, направлених на зниження рівня бідності та покращення життя, матеріальних умов малозабезпечених сімей, одиноких громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, переміщених осіб та ін.

Програму соціального   захисту    населення «Турбота» на території Горохівської сільської ради на  2022-2025 роки (надалі Програма) розроблено  відповідно  до  ст. ст. 26, 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 91 Бюджетного кодексу України,  Закону України “Про соціальні послуги”, Законів України  Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань”, “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції”, “Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”, Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 р. № 558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”,  Постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» постановами Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», від 25.03.2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» та наказом МОЗ України від 15.01.2014 р. № 31 «Про затвердження Змін до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів», та згідно з іншими нормативно-правовими актами.

Програма визначає мету, завдання, шляхи та засоби розв’язання проблеми, фінансове  забезпечення, очікувані  результати виконання, заходи щодо виконання Програми.

 1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

     Кризові явища та інфляційні процеси, що призвели до збільшення цін на продукти харчування, медикаменти при одночасному зменшенні реального доходу сімей стали причиною скрутного матеріального становища багатьох мешканців громади, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно. У першу чергу негативні наслідки економічних проблем відчувають незахищені верстви населення. На території сільської ради  є найуразливіші соціальні групи, які потребують підвищеної уваги з боку суспільства та держави. Особливої уваги потребують малозабезпечені громадяни, які опинились в складних матеріальних умовах, пов’язаних з стихійним лихом чи непередбачених ситуацій, тривалою хворобою.  Економічна ситуація спричинила виникнення категорій непрацюючих, незастрахованих в системі соціального страхування осіб, поховання яких, у разі смерті, здійснюється за рахунок  сільського бюджету. Обслуговування одиноких непрацездатних громадян  здійснює Територіальний центр соціального обслуговування ( надання соціальних послуг ) Снігурівської міської ради.         Особливої уваги потребують сім’ї з дітьми, багатодітні сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

         В умовах проведення в східних регіонах України антитерористичної операції є необхідність у наданні додаткових соціальних гарантій учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих  учасників антитерористичної операції.

 1. Мета Програми

Метою Програми є реалізація політики у сфері соціального захисту населення Горохівської сільської ради, підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян, осіб з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, осіб, які потрапили в тривалу екстремальну ситуацію (стихійне лихо, пожежа, катастрофа, погіршення стану здоров’я та інше),  учасників антитерористичної операції та членів їхніх родин, сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

     Ухвалення Програми забезпечить ефективне розв’язання соціальних проблем мешканців Горохівської сільської ради, оскільки застосовує до їх вирішення принципи системності та адресності, координує взаємодію виконавчих органів сільської ради, Територіального центру соціального обслуговування          ( надання соціальних послуг ) Снігурівської міської ради, Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Журавлик» Снігурівської міської ради, відділу призначення та виплати державних допомог, пільг та субсидій Баштанської районної державної адміністрації.

   Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету. Обсяг фінансування Програми може коригуватись, виходячи з можливостей бюджету.

 

Термін  виконання Програми   2022-2025 роки.

 

 1. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

     Основним завданням Програми є створення умов для надання всебічної соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення громади.

Засобами виконання завдання є:

-  забезпечення соціальної і матеріальної підтримки окремих категорій громадян, які перебувають в складних життєвих обставинах (додаток 1);

- забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки  Другої світової війни (додаток 2);

- забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги особам похилого віку, яким виповнилось 80, 90 і більше років  (додаток 3);

- забезпечення надання одноразової  матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни,  учасникам бойових дій  на території інших країн, в  АТО /ООС на сході України; сім’ям загиблих, померлих учасників бойових дій на території інших країн (додаток 4);

- забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи   (I та II категорії) та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою (додаток 5);

- забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих  учасників  АТО/ООС на сході України (додаток 6);

- забезпечення надання щомісячної  матеріальної допомоги особам з інвалідністю 1 групи з хронічною нирковою недостатність, які потребують постійного лікування гемодіалізом (додаток 7);

- забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на поховання  непрацюючих мешканців громади (додаток 8);

-  фінансування компенсаційних виплат за безоплатний пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному пасажирському транспорті приміського та міжміського сполучення (додаток 9);

- фінансування  компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги (Постанова КМУ від 29.04.2004 р. № 558);         

- відшкодування пільг особам з інвалідністю І, II групи по зору з оплати за житлово-комунальні послуги;   

- забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю  I, II, III групи та дітям з інвалідністю.

-  фінансування  компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі ( Постанова КМУ від 23.09.2020 р. № 859).

- забезпечення фінансування безоплатного пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів при амбулаторному лікуванні окремих груп населення за певними категоріями захворювань.

Заходи Програми  наведені в додатку 1.

Реалізація заходів Програми дасть можливість:

- розширити спектр та кількість соціальних послуг, що надаються мешканцям громади;

       - надавати додаткові соціальні гарантії ветеранам, особам з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам, створити для них додаткові сприятливі умови для життєдіяльності;

        - підвищити рівень матеріального забезпечення шляхом надання матеріальної допомоги, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей;

– удосконалити систему надання допомоги сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, їх соціального супроводження;

– сформувати сприятливі умови для утворення сім’ї та збереження її кращих традицій;

– удосконалити механізм надання психологічної, юридичної, інших видів допомоги з питань шлюбу, сім’ї та виховання дітей, розширення сфери культурних послуг;

– забезпечити відновлення прав постраждалих осіб і відшкодування завданої їм шкоди;

Реалізація заходів Програми забезпечить отримання незахищеними категоріями, що проживають в  сільській раді ( ОТГ), різних  видів соціальних послуг та створення доступного середовища, що сприятиме зростанню рівня та якості життя цих верств населення, поліпшенню соціальної ситуації.

 1. Очікувані результати виконання

Виконання програми дасть змогу забезпечити соціальний захист окремих категорій жителів громади, які опинились в тяжкому матеріальному становищі, покращення умов їх проживання, створить умови соціального захисту   окремих категорій населення .

7.Організація контролю за виконанням програми

Організацію контролю за виконанням програми здійснює постійна комісія з питань   освіти, культури, молоді, фізкультури, спорту,  охорони здоров’я та соціального захисту населення  та виконавчий комітет  Горохівської сільської  ради.

  1. Порядок надання грошової допомоги:

 

7.1.1.Рішення про надання грошової допомоги (або відмови у наданні) приймається Комісією з      питань   освіти, культури, молоді, фізкультури, спорту,  охорони здоров’я та соціального захисту населення Горохівської сільської ради (далі-Комісія). Склад Комісії затверджується рішенням сесії сільської ради.

 

7.1.2.Розмір допомоги визначається, виходячи із суми коштів, затверджених в місцевому бюджеті на реалізацію заходів Програми.

 

7.1.3.Виплата грошової допомоги здійснюється на підставі розпорядження сільського голови,   після прийняття рішення Комісією. 

 

  1. Виплата допомоги:

Видатки, пов’язані з наданням допомоги, здійснюються у межах коштів місцевого бюджету, передбачених на цю мету, і відображаються за КТКВКМБ 0113242  «Інші видатки на соціальний захист населення», КТКВКМБ 0113191  «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці»

Реєстрація зобов’язань, фінансування видатків, пов’язаних з наданням допомоги, та проведення таких виплат громадянам здійснюються у межах асигнувань відповідно до помісячного розпису видатків місцевого бюджету.

Виплата допомоги здійснюється шляхом перерахуванням коштів на особисті банківські рахунки заявників.

Відділ соціального захисту населення, сімї, дітей та молоді забезпечує повідомлення одержувачів про порядок виплати допомоги.

Фінансова звітність про використання коштів складається і подається в установленому порядку.

 

 

Секретар сільської ради                           Г.М.Стефанчин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

                                      ЗАХОДИ ДО  ПРОГРАМИ «ТУРБОТА»  

Розділ І. Організація соціально – побутового обслуговування непрацездатних  малозабезпечених громадян.

 1. Проводити планомірне обстеження умов проживання:
 • одиноких громадян
 • учасників другої світової війни
 • осіб з інвалідністю

відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради,  відділ соціального захисту населення, представники громадських організацій ( за узгодженням)

 1. На підставі обстеження житлово - побутових умов проживання осіб   похилого віку, осіб з інвалідністю, багатодітних та малозабезпечених сімей,  ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасників АТО та членів їх сімей зробити поглиблений аналіз для визначення осіб, які потребують різних видів  соціальної, адресної грошової та натуральної  допомоги , та вжити заходи для її надання.

Термін: постійно

           відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради, відділ соціального захисту населення, представники громадських організацій ( за узгодженням).

 1. Проводити роз’яснювальну роботу  серед осіб з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи  з дитинства щодо  призначення їм державної допомоги згідно Закону України «Про державну  допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю».

Термін: постійно

           відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради, відділ соціального захисту населення

 1. Проводити роз’яснювальну роботу  в сім’ях, де є особи з інвалідністю І чи ІІ групи  внаслідок психічного розладу, які потребують стороннього догляду для надання щомісячної грошової допомоги згідно діючого законодавства.

Термін: постійно

            відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради, відділ соціального захисту населення

 1. Організувати шефську допомогу пенсіонерам, особам з інвалідністю похилого віку з боку учнів ЗЗСО.

Термін: постійно

           відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради,  директори шкіл (за узгодженням)

 1. Підготувати та провести  заходи до Міжнародного дня захисту дітей.

Термін: щорічно 1 червня

          відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради

                         землекористувачі, приватні підприємці( за узгодженням).

 1. Підготувати та провести заходи до Міжнародного дня людей похилого віку,  Дня ветерана.

Термін: щорічно 1 жовтня

          відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради

         землекористувачі, приватні підприємці( за узгодженням).

 1. Підготувати та провести заходи до Міжнародного дня людей з особливими потребами.

Термін: щорічно 03 грудня 

 відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради

                       землекористувачі ,приватні підприємці( за узгодженням).

 1. Підготувати та провести  заходи до знаменних дат.

Термін: постійно

 відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради

Розділ ІІ. Дотримання державних гарантій праці та соціального захисту населення.

 1. Сприяти повному та своєчасному нарахуванню житлових субсидій , перерахункам пенсій та всіх видів допомоги  відповідно до діючого законодавства України.

Термін: постійно

 відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради, відділ соціального захисту населення

 

 1. Вести облік та надавати ветеранам війни та праці, особам з інвалідністю, людям похилого віку та іншим категоріям населення повного обсягу пільг, передбачених діючим законодавством.

Термін: постійно

 відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради, відділ соціального захисту населення

 

 1. Сприяти забезпеченню виконання Постанови Кабінету Міністрів України  від 28.10.04р. №1445 « Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання  померлих ( загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною , і учасників бойових дій  і осіб з інвалідністю.

Термін: постійно

 відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради

 

 1. Сприяти забезпеченню виконання Постанови Кабінету міністрів України від 29.04..04р. №558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги».

Термін: постійно

 відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради, відділ соціального захисту населення

 

 1. Вносити пропозиції до колективних договорів підприємств  і господарств усіх форм власності положень що гарантують працюючим членам колективів і тим, які вийшли на пенсію, рівні права на всі види  соціальної допомоги  та підтримки, що надається за рахунок підприємств, установ чи організацій.

Термін: щороку

 відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради

 

 1. Сприяти залученню безробітних до оплачуваних громадських робіт в сфері соціального захисту населення.

Термін: постійно

      відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради

7. Забезпечити придбання житла та  земельних  ділянок для  будівництва і обслуговування    житлових      будинків, господарських     будівель    і   споруд (присадибна ділянка),  учасникам бойових дій , які брали безпосередню участь антитерористичної операції на Сході України  (АТО) та членам їх сімей, які  перебувають на квартирному обліку в сільській раді  та потребують поліпшення житлових умов. 

   Термін: постійно

         відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради

         8.Сприяти забезпеченню виконання Постанови Кабінету Міністрів України   від 23.09.2020 року № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі».

Термін: постійно

 відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради, відділ соціального захисту населення

              9. .Сприяти забезпеченню фінансування безоплатного пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів при амбулаторному лікуванні окремих груп населення за певними категоріями захворювань.

            Термін: постійно

  відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради, відділ соціального захисту населення.

 

 

 

Розділ ІІІ. Надання адресної матеріальної допомоги мало захищеним верствам населення.

 1. Проводити планомірне обстеження умов проживання осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, багатодітних та малозабезпечених сімей , звільнених з місць позбавлення волі,  осіб , які перебувають в складних життєвих обставинах    постраждалих та ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, сімей  вимушених  переселенців зі  сходу України, демобілізованих учасників антитерористичної операції, сімей  учасників антитерористичної операції  з метою визначення осіб, які потребують різних  видів соціальної, адресної грошової та натуральної допомоги  та вживати заходи для її надання.

Термін: постійно

 відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради, відділ соціального захисту населення

 

 1. Забезпечити надання  адресної  допомоги окремим категоріям громадян, які перебувають в складних  життєвих  обставинах.

Термін: постійно

 відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради, відділ соціального захисту населенняземлекористувачі, приватні підприємці ( за узгодженням)

 1. Брати участь в   благодійних  акціях з метою залучення додаткових коштів та натуральної допомоги для надання різних видів адресної соціальної допомоги  малозабезпеченим категоріям громадянам, які перебувають в складних життєвих обставинах.

Термін: постійно

  відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради

                        землекористувачі, приватні підприємці ( за узгодженням)

 1. Поповнювати продовольчий фонд для забезпечення гостро потребуючих верств  населення щомісячними наборами.

Термін: щороку

  відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради

                    землекористувачі, приватні підприємці ( за узгодженням)

 1. Вести облік та забезпечити належне привітання осіб, яким  виповнилось 80, 90 і більше років та надання їм одноразової матеріальної допомоги..

Термін: щороку

 відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради, відділ соціального захисту населення

 

 1. Сприяти проведенню роботи щодо обслуговування осіб похилого віку, осіб з інвалідністю та надання  їм необхідних послуг у Територіальному центрі  соціального обслуговування  ( надання соціальних послуг) Снігурівської міської ради.

Термін: постійно

 відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради, відділ соціального захисту населення

 

 1. Сприяти вирішенню  нагальних питань бездомних громадян та осіб, які відбували покарання   у виді  обмеження волі  або позбавлення   волі на певний строк, забезпечити надання їм всіх  видів допомоги та послуг.

Термін: постійно

           відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради, відділ соціального захисту населення

 1. Забезпечити вирішення питання тимчасового проживання бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі у відповідності до визначених потреб.

Термін: постійно

           відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради

 

 1.  Надавати адресну допомогу учасникам бойових дій  у роки Великої Вітчизняної війни та до річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та річниць визволення України від фашистських загарбників.

Термін: постійно

 відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради,  землекористувачі, приватні підприємці ( за узгодженням)

 1. Надання одноразової матеріальної допомоги  учасникам  антитерористичної операції ( АТО) на Сході України  та членам їх сімей, а також військовослужбовцям які поранені, контужені, покалічені, отримали захворювання при виконанні службових обов?язків  під час участі  в   антитерористичній операції ( АТО/ООС) на Сході України. 

Термін: постійно

 відповідальні : інспектор ВОС та головний бухгалтер сільської ради

 

 1. Здійснення послуг на поховання  загиблих  (померлих) громадян, які брали безпосередню участь у забезпеченні та проведенні антитерористичної операції на Сході  України.

Термін: постійно

      відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради

 1. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей  загиблих (померлих) учасників бойових дій,  які брали безпосередню участь у забезпеченні та проведенні антитерористичної операції на Сході  України.

Термін: постійно

      відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради, відділ соціального захисту населення

 1. Забезпечити звільнення осіб, які брали безпосередню участь у забезпеченні та проведенні антитерористичної операції на сході  України та членів  їх сімей ( на період їх участі в  анти терористичній операції), членів сімей  загиблих в районах  проведення антитерористичної операції та померлих від отриманих поранень, від сплати за послуги з водопостачання.

Термін: постійно

      відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради

14. Забезпечити передплату  друкованих періодичних видань   для ветеранів війни, голів первинних ветеранських організацій та інших громадян пільгової категорії населення.

Термін: постійно щороку

      відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради

 

Розділ ІV. Соціально – медичне та культурне  обслуговування ветеранів війни та інших громадян похилого віку, осіб з інвалідністю.

 1. Сприяти проведенню профілактичних медичних оглядів  ветеранів війни, людей похилого віку, а також надання  вчасної медичної допомоги.

 Термін: постійно

 відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради

                                                     завідуючі ФАПами ( за узгодженням)

 1. Проводити обстеження для своєчасного виявлення ветеранів війни  та праці, осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» санаторно -  курортного лікування.

Термін: постійно

 відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради

 

 1. Проводити роботу по виявленню ветеранів війни , які потребують поліпшення  житлових умов.

Термін: постійно

 відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради

 

 1. Проводити роботу щодо участі ветеранів  війни  та праці в  виставках прикладного мистецтва, конкурсах фестивалях.

Термін: постійно

 відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради

                                             завідуючі сільськими клубами.

Розділ  V.  Фінансова підтримка громадських організацій.

 1. Вивчити питання щодо утримання первинної організації ради ветеранів, первинної  організації Союзу інвалідів.

Термін: постійно

 відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради

                     голови ради  ветеранів , голова організації інвалідів.

Розділ VІ. Підготовка кадрів та інформаційно -  матеріальне забезпечення.

 1. Вивчати та впроваджувати кращий досвід  у сфері соціального обслуговування громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.

Термін: постійно

 відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради, відділ соціального захисту населення

 

 1. Продовжувати інформаційно - роз?яснювальну роботу з питань соціального захисту населення. ( бюлетені, буклети, інформаційні листи).

 Термін: постійно

  відповідальні : працівники виконавчого апарату сільської ради,

відділ соціального захисту населення

 

 ______________________________________________________________________

         

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення                                                                  сесії Горохівської сільської

                                                                             ради 8  скликання

                                                                             від 24  грудня 2021 року № 9

 

 

ПОРЯДОК

надання одноразової адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян, які перебувають в складних життєвих обставинах

         1. Цей Порядок визначає механізм, порядок, умови використання коштів, передбачених в бюджеті Горохівської територіальної громади для надання одноразової адресної матеріальної допомоги (далі - Допомога), особам, які перебувають в складних життєвих обставинах та не в змозі самостійно їх подолати, що пов’язане з терміновим лікуванням, довготривалою хворобою, онкологічними та іншими важкими захворюваннями, руйнуванням житла у разі стихійного лиха та іншими  обставинами, що  значно ускладнили матеріально - побутове  становище заявників.

       2.  Допомога  виплачується особам, які  опинились в складній  життєвій ситуації, один раз протягом одного календарного року, які зареєстровані та проживають у межах Горохівської територіальної громади.

       3. Питання надання Допомоги громадянам, які звертаються до Горохівської ОТГ вирішуються постійною комісією сільської ради  (далі - Комісія).

      4. Склад Комісії затверджується розпорядженням сільського голови.

      5. Розмір Допомоги  визначає Комісія в кожному конкретному випадку на підставі наданих документів з урахуванням життєвих обставин, що значно ускладнили матеріально - побутове становище заявника. 

      6. Підставою для надання Допомоги є письмова заява громадян з відповідним зверненням на ім’я сільського голови,  до якої додаються:

- копія паспорта заявника (1,2 сторінки та сторінка з відміткою про місце реєстрації) або копія паспорта у формі пластикової картки типу ID-1  разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника або, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган, копія сторінки паспорта, де є відмітка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

          - довідка про склад сім'ї або про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб;

 • копія  посвідчення або довідка, що підтверджує право на пільгу (у разі наявності);
 • довідка огляду МСЕК про встановлення групи інвалідності (у разі наявності);

          -документи, що підтверджують складні життєві обставини та необхідність в отриманні матеріальної допомоги (оригінал довідки лікувальної установи, оригінали рахунків або чеків для придбанна ліків, медичних та інших послуг, акт пожежної інспекції про пожежу та понесені збитки, тощо);

- довідка з банківської установи про відкриття рахунку;

- акт обстеження матеріально - побутових умов проживання заявника, складений комісійно;

- інші документи.

         Копії наданих документів звіряються з оригіналами та засвідчуються відповідальними працівниками відділу соціального захисту сільської ради.

7. Допомога виплачується громадянам, в порядку черговості поданих ними заяв.      Розмір Допомоги встановлюється у межах наявного фінансового ресурсу на відповідний рік.

8. Збір документів, підготовка документів на засідання Комісії та проекту розпоряджень сільського голови про надання Допомоги громадянам здійснює відділ соціального захисту сільської ради.

         9.  Протягом  місяця, з дня подачі документів, Комісія розглядає їх та приймає рішення.

          Рішення щодо надання Допомоги  оформляється  у вигляді протоколу, на підставі якого готується проект розпорядження сільського голови.      

        10. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним.

          11. Допомога виплачується одноразово відділом соціального захисту населення сільської ради на підставі відповідних розпоряджень сільського голови через банківські установи шляхом перерахування коштів на рахунки отримувачів цієї Допомоги.

          У разі виникнення непередбачуваних обставин, що унеможливлюють проведення виплати у визначений строк, виплата Допомоги проводиться не пізніше двох місяців після їх усунення.

         12. У разі, зміни  місця реєстрації та місця проживання осіб поза межами  територіальної громади, смерті осіб, на момент виплати,  Допомога не виплачується.

        13. Фінансування видатків на виплату Допомоги здійснюється за рахунок коштів  бюджету Горохівської територіальної громади, передбачених на виконання Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" Горохівської  територіальної громади на 2022-2025 роки  в межах бюджетних призначень на відповідний рік.

 

Додаток 2

до рішення                                                          

   сесії Горохівської сільської

ради 8  скликання

від  24 грудня 2021 року № 9

 

П О Р Я Д О К

надання одноразової матеріальної допомоги

 учасникам бойових дій у роки Другої світової війни

 

       1. Цей Порядок визначає механізм, порядок, умови використання коштів, передбачених в бюджеті Горохівської територіальної громади для надання одноразової матеріальної допомоги  учасникам бойових дій у роки  Другої світової війни (далі -  Допомога).

      2. Допомога виплачується учасникам бойових дій у роки Другої світової війни, які зареєстровані та проживають на території Горохівської територіальної громади.

      3. Виплата Допомоги проводиться один раз протягом одного календарного року.

      4. Головним розпорядником цих коштів є Горохівська сільська рада.

      5. Підставою для надання Допомоги є особиста письмова заява учасників бойових дій у роки Другої світової війни з відповідним зверненням на ім’я сільського голови,  до якої додаються:

- копія паспорта заявника (1,2 сторінки та сторінка з відміткою про місце реєстрації) або копія паспорта заявника у формі пластикової картки разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника або, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган, копія сторінки паспорта, де є відмітка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

- копія посвідчення  особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій;

- довідка з банківської установи про відкриття рахунку (оригінал або завірена копія);

- інші документи (у разі необхідності).

       Копії наданих документів звіряються з оригіналами та засвідчуються відповідальними працівниками відділу соціального захисту сільської ради.

        6. Допомога виплачується отримувачам, в порядку черговості поданих ними заяв у межах наявного фінансового ресурсу на відповідний рік.

        7. Збір документів та підготовка проекту розпорядження сільського голови про надання Допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни здійснює відділ соціального захисту сільської ради.

         8. Розмір Допомоги  встановлюється у межах наявного фінансового ресурсу на відповідний рік.

          9. Допомога виплачується одноразово відділом  соціального захисту населення сільської ради на підставі відповідних розпоряджень сільського голови через банківські установи шляхом перерахування коштів на рахунки отримувачів цієї Допомоги.

               У разі виникнення непередбачуваних обставин, що унеможливлюють проведення виплати у визначений строк, виплата Допомоги проводиться не пізніше двох місяців після їх усунення.

         10. У разі, зміни  місця реєстрації та місця проживання осіб поза межами територіальної громади, смерті осіб, на момент виплати, Допомога не виплачується.

        11. Фінансування видатків на виплату Допомоги здійснюється за рахунок коштів бюджету Горохівської територіальної громади, передбачених на виконання Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" Горохівської  територіальної громади на 2022-2025 роки, в межах бюджетних призначень на відповідний рік.

                                                     

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Додаток 3

до рішення                                                                  сесії Горохівської сільської

                                                                             ради 8  скликання

                                                                             від 24  грудня 2021 року № 9

 

                                                                   Порядок

надання одноразової матеріальної допомоги особам похилого віку,

яким виповнилось 80, 90 і більше років

 1. Цей Порядок визначає механізм, порядок, умови використання коштів, передбачених в  бюджеті Горохівської територіальної громади для надання одноразової матеріальної допомоги особам похилого віку, яким виповнилось 80, 90 і більше років (далі - особи) (далі - Допомога).
 2. Допомога виплачується особам похилого віку, яким виповнилось 80, 90 і більше років, які зареєстровані та проживають на території Горохівської  територіальної громади один раз протягом одного календарного року.
 3. Головним розпорядником цих коштів є Горохівська сільська рада.
 4. Підставою для надання  Допомоги є особиста письмова заява осіб з відповідним зверненням на ім’я сільського голови,  до якої додаються:

           - копія паспорта заявника (1,2 сторінки та сторінка з відміткою про місце реєстрації) або копія паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1 разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

         - копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника або, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган, копія сторінки паспорта, де є відмітка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

 • копія посвідчення або довідки, що підтверджує право на пільгу (у разі наявності);
 • довідка з банківської установи про відкриття рахунку (оригінал або завірена копія);
 • інші документи (у разі необхідності).

         Копії наданих документів звіряються з оригіналами та засвідчуються відповідальними працівниками відділу соціального захисту сільської ради.

 1. Допомога виплачується особам, в порядку черговості поданих ними  заяв у межах наявного фінансового ресурсу на відповідний рік.         
 2.  Збір документів та підготовка проекту розпоряджень сільського голови про надання Допомоги особам здійснює відділ соціального захисту сільської ради.
 3.   Розмір Допомоги встановлюється у межах наявного фінансового ресурсу на відповідний рік.    
 4.  Допомога виплачується одноразово відділом соціального захисту населення Горохівської сільської ради на підставі відповідних розпоряджень сільського голови через банківські установи шляхом перерахування коштів на рахунки отримувачів цієї Допомоги.

   У разі виникнення непередбачуваних обставин, що унеможливлюють проведення виплати у визначений строк, виплата Допомоги проводиться не пізніше двох місяців після їх усунення.

 1.  У разі зміни  місця реєстрації та місця проживання осіб поза межами територіальної громади, смерті осіб, на момент виплати,  Допомога не виплачується.
 2.   Фінансування видатків на виплату Допомоги здійснюється за рахунок коштів бюджету Горохівської територіальної громади, передбачених на виконання Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" Горохівської  територіальної громади на 2022-2025 роки, в межах бюджетних призначень на відповідний рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

                         Додаток 4

до рішення                                                                  сесії Горохівської сільської

                                                                             ради 8  скликання

                                                                             від 24  грудня 2021 року № 9

 

Порядок

надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни,  учасникам бойових дій на території інших держав, в АТО/ООС на сході України; сімям загиблих, померлих учасників бойових дій  на території інших держав

 

 1. Цей Порядок визначає механізм, порядок, умови використання коштів, передбачених в бюджеті Горохівської територіальної громади для надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій на території інших держав, в АТО/ООС на сході України; сім’ям загиблих, померлих учасників бойових дій  на території інших держав (далі - отримувачі допомоги) (далі – Допомога) .

         2. Допомога виплачується особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій на території інших держав, в АТО/ООС на сході України; сім’ям загиблих, померлих учасників бойових дій на території інших держав, які зареєстровані та проживають на території Горохівської територіальної громади.

  3. Виплата Допомоги проводиться один раз протягом одного календарного року.

4. Головним розпорядником цих коштів є Горохівська сільська рада.

5. Підставою для надання Допомоги є особиста письмова заява отримувачів допомоги  з відповідним зверненням на ім’я сільського голови,  до якої додаються:

- копія паспорта заявника (1,2 сторінки та сторінка з відміткою про місце реєстрації) або копія паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1  разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

         - копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника або, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган, копія сторінки паспорта, де є відмітка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

- копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника бойових дій, члена сім’ї померлого (загиблого) ветерана війни;

- довідка з банківської установи про відкриття  рахунку  (оригінал або завірена копія);

-  інші документи (у разі необхідності).

          Копії наданих документів звіряються з оригіналами та засвідчуються відповідальними працівниками відділу соціального захисту сільської ради.

         6. Допомога виплачується отримувачам, в порядку черговості поданих ними заяв  у межах наявного фінансового ресурсу на відповідний рік. У разі наявності декількох статусів, які дають право на отримання Допомоги, Допомога надається відповідно до одного із статусів за вибором заявника.

         7. Збір документів та підготовка проекту розпоряджень сільського голови про надання Допомоги особам здійснює відділ соціального захисту сільської ради.

         8.  Допомога виплачується одноразово відділом соціального захисту населення сільської ради на підставі відповідних розпоряджень сільського голови через банківські установи шляхом перерахування коштів на рахунки отримувачів цієї Допомоги (за їх  вибором).

         У разі виникнення непередбачуваних обставин, що унеможливлюють проведення виплати у визначений строк, виплата Допомоги проводиться не пізніше двох місяців після їх усунення.

         9. У разі, зміни  місця реєстрації та місця проживання осіб поза межами територіальної громади, смерті осіб, на момент виплати,  Допомога не виплачується.

           10. Отримувачі допомоги, які перебувають на повному державному утриманні у відділені стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг Снігурівської міської ради,  Допомога виплачується згідно з цим Порядком.

           11. Фінансування видатків на виплату Допомоги здійснюється за рахунок коштів бюджету Горохівської територіальної громади, передбачених на виконання Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" Горохівської територіальної громади на 2022-2025 роки, в межах бюджетних призначень на відповідний рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Додаток 5

     до рішення                                                                  сесії Горохівської сільської

                                                                             ради 8  скликання

                                                                             від 24  грудня 2021 року № 9

 

Порядок

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам,

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І та II категорії

 1. Цей Порядок визначає механізм, порядок, умови використання коштів, передбачених в  бюджеті Горохівської територіальної громади для надання одноразової матеріальної громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І та II категорії (далі - громадяни) (далі –Допомога).
 2. Допомога виплачується громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І та II категорії, які зареєстровані та проживають на території Горохівської територіальної громади.

 

           3. Виплата Допомоги проводиться один раз протягом одного календарного року.

4. Головним розпорядником цих коштів є Горохівська сільська рада.

         5. Підставою для надання Допомоги є особиста  письмова заява громадян з відповідним зверненням на ім’я сільського голови, до якої додаються:

- копія паспорта заявника (1,2 сторінки та сторінка з відміткою про місце реєстрації)  або копія паспорта заявника  у формі пластикової картки типу ID-1  разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

         - копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника або, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган, копія сторінки паспорта, де є відмітка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

- копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, та вкладки до посвідчення громадянина, який постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи.

-  довідка з банківської установи про відкриття рахунку (оригінал або завірена копія);

-  інші документи (у разі необхідності).

           Копії наданих документів звіряються з оригіналами та засвідчуються відповідальними працівниками відділу соціального захисту сільської ради.

         6. Допомога виплачується громадянам, в порядку черговості поданих ними  заяв у межах наявного фінансового ресурсу на відповідний рік. У разі наявності декількох статусів, які дають право на отримання Допомоги, Допомога надається відповідно до одного із статусів за вибором заявника.

           7. Збір документів та підготовка проекту розпоряджень сільського голови про надання  Допомоги особам, здійснює відділ соціального захисту сільської ради.

           8. Розмір Допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І та II категорії встановлюється у межах наявного фінансового ресурсу на відповідний рік.  

         9. Допомога виплачується одноразово відділом соціального захисту населення сільської ради на підставі відповідних розпоряджень сільського голови через банківські установи шляхом перерахування коштів на рахунки отримувачів цієї Допомоги (за їх  вибором).

           У разі виникнення непередбачуваних обставин, що унеможливлюють розгляд звернень громадян або проведення виплати Допомоги у визначений строк, виплата  Допомоги проводиться не пізніше двох місяців після їх усунення.

         10. У разі зміни місця реєстрації та місця проживання осіб поза межами  територіальної громади, смерті осіб, на момент виплати,  Допомога не виплачується.

          11. Фінансування видатків на виплату Допомоги здійснюється за рахунок коштів бюджету Горохівської територіальної громади, передбачених на виконання Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" Горохівської територіальної громади на 2022-2025 роки, в межах бюджетних призначень на відповідний рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

                                 

 

                         Додаток 6

до рішення                                                                  сесії Горохівської сільської

                                                                             ради 8  скликання

                                                                             від 24  грудня 2021 року № 9

                                                                            

Порядок

надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих 

 учасників  АТО/ООС на сході України

 

 1.  Цей Порядок визначає механізм, порядок, умови використання коштів, передбачених в бюджеті Горохівської територіальної громади для надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих  учасників АТО/ООС на сході України (далі - сім’ї) (далі - Допомога).
 2. Допомога виплачується  членам сім’ї загиблих  учасників АТО/ООС на сході України, які зареєстровані та проживають на території Горохівської територіальної громади.
 3. Виплата Допомоги проводиться  один раз протягом одного календарного року.
 4. Головним розпорядником цих коштів є Горохівська сільська рада.
 5. Підставою для надання Допомоги є особиста письмова заява кожного члена сім’ї з відповідним зверненням на ім’я сільського голови,  до якої додаються:

- копія паспорта заявника (1,2 сторінки та сторінка з відміткою про місце реєстрації)  або копія паспорта заявника  у формі пластикової картки типу ID-1  разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

          - копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника або, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган, копія сторінки паспорта, де є відмітка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

- копія посвідчення  члена сім'ї померлого (загиблого) ветерана війни;

- довідка з банківської установи про відкриття рахунку (оригінал або завірена копія);

- інші документи (у разі необхідності).

Копії наданих документів звіряються з оригіналами та засвідчуються відповідальними працівниками відділу соціального захисту сільської ради.

 1. Допомога виплачується отримувачам, в порядку черговості поданих ними  заяв у межах наявного фінансового ресурсу на відповідний рік.

7. Збір документів та підготовка проекту розпоряджень сільського голови про надання Допомоги особам, здійснює відділ соціального захисту сільської ради.

          8. Розмір Допомоги встановлюється у межах наявного фінансового ресурсу на відповідний рік.

                Допомога виплачується членам сім’ї рівними частинами:

- дружині/чоловікові, які не одружилися вдруге;

- матері та батькові.

          9. Допомога виплачується одноразово відділом соціального захисту населення сільської ради на підставі відповідних розпоряджень сільського голови через банківські установи шляхом перерахування коштів на рахунки отримувачів цієї Допомоги (за їх  вибором).

У разі виникнення непередбачуваних обставин, що унеможливлюють розгляд звернень громадян або проведення виплати Допомоги у визначений строк, виплата  Допомоги проводиться не пізніше двох місяців після їх усунення.

 10. У разі, зміни  місця реєстрації та місця проживання осіб поза межами територіальної громади, смерті осіб, на момент виплати, Допомога не виплачується.

11. Фінансування видатків на виплату Допомоги здійснюється за рахунок коштів бюджету Горохівської територіальної громади, передбачених на виконання Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" Горохівської територіальної громади на 2022-2025 роки, в межах бюджетних призначень на відповідний рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                         Додаток 7

до рішення                                                                  сесії Горохівської сільської

                                                                             ради 8  скликання

                                                                             від 24  грудня 2021 року № 9

 

 

Порядок

надання щомісячної матеріальної допомоги особам

з інвалідністю І групи з хронічною нирковою недостатністю, які  потребують постійного лікування гемодіалізом

 

 1. Цей Порядок визначає механізм, порядок, умови використання коштів, передбачених в бюджеті Горохівської територіальної громади для надання щомісячної матеріальної допомоги особам з інвалідністю І групи з хронічною нирковою недостатністю, які потребують постійного лікування гемодіалізом (далі - особи) (далі -  Допомога).

         2. Допомога виплачується особам, з інвалідністю І групи з хронічною нирковою недостатністю, які потребують постійного лікування гемодіалізом, які зареєстровані та проживають на території Горохівської територіальної громади.

   3. Головним розпорядником цих коштів є Горохівська сільська рада.

  4. КНП "Центр  первинної медико-санітарної допомоги" Снігурівської міської ради надає до  сільської ради списки осіб, які є особами з інвалідністю І групи з хронічною нирковою недостатністю та потребують постійного лікування гемодіалізом по Горохівській територіальній громаді (далі - списки) щомісячно, станом на 05 число.

          5. Підставою для надання  Допомоги є особиста письмова заява осіб  з відповідним зверненням на ім’я сільського голови,  до якої додаються:

- копія паспорта заявника (1,2 сторінки та сторінка з відміткою про місце реєстрації)  або копія паспорта заявника  у формі пластикової картки типу ID-1 разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

         - копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника або, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган, копія сторінки паспорта, де є відмітка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

- копія довідки МСЕК про встановлення І групи інвалідності особі;

- довідка з банківської установи про відкриття рахунку (оригінал або завірена копія);

- інші документи (у разі необхідності).

                Копії наданих документів звіряються з оригіналами та засвідчуються відповідальними працівниками відділу соціального захисту сільської ради.

6. Допомога виплачується особам, в порядку черговості поданих ними заяв у межах наявного фінансового ресурсу на відповідний рік.

 

          7. Збір документів та підготовка проєкту розпоряджень сільського голови здійснює відділ соціального захисту сільської ради на підставі отриманих від КНП "Центр  первинної медико-санітарної допомоги" Снігурівської міської ради списків та документів, які подані особами.

         8. Розмір Допомоги встановлюється у межах наявного фінансового ресурсу на відповідний рік.

          9. Допомога виплачується щомісяця відділом соціального захисту населення сільської ради на підставі відповідних розпоряджень сільського голови через банківські установи шляхом перерахування коштів на рахунки отримувачів цієї Допомоги (за їх  вибором).

         У разі виникнення непередбачуваних обставин, що унеможливлюють проведення виплати у визначений строк, виплата щомісячної матеріальної Допомоги проводиться не пізніше двох місяців після їх усунення.

      10. Допомога виплачується з місяця звернення, в якому особи звернулись за цією Допомогою до сільської ради.

      11. У разі, зміни  місця реєстрації та місця проживання осіб поза межами територіальної громади, смерті осіб, на момент виплати, Допомога не виплачується.

      12. Виплата Допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини.

      13. Фінансування видатків на виплату Допомоги здійснюється за рахунок коштів бюджету Горохівської територіальної громади, передбачених на виконання Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" Горохівської територіальної громади на 2022-2025 роки, в межах бюджетних призначень на відповідний рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Додаток 8

до рішення                                                                  сесії Горохівської сільської

                                                                             ради 8  скликання

                                                                             від  24  грудня 2021 року № 9

 

П О Р Я Д О К

надання одноразової матеріальної допомоги

на поховання  непрацюючих мешканців громади

            

 1. Цей Порядок визначає механізм, порядок, умови використання коштів, передбачених в бюджеті  Горохівської територіальної громади для надання одноразової матеріальної допомоги  на поховання  непрацюючих мешканців громади, протягом півроку з моменту їх смерті сім'ї померлого або особі, яка здійснила поховання (далі - Допомога).
 2. Допомога виплачується на поховання непрацюючих мешканців громади, протягом півроку з моменту їх смерті сім'ї померлого або особі, яка здійснила поховання, які зареєстровані та проживають на території Горохівської територіальної громади.
 3. Головним розпорядником цих коштів є Горохівська сільська рада.
 4. Підставою для надання  Допомоги є особиста письмова заява одного з отримувачів цієї допомоги з відповідним зверненням на ім’я сільського голови,  до якої додаються:

- копія паспорта заявника (1,2 сторінки та сторінка з відміткою про місце реєстрації) або копія паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1 разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

         - копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника або, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган, копія сторінки паспорта, де є відмітка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

- копія свідоцтва про смерть померлого;

- витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання;

- копія трудової книжки померлого (або акт обстеження депутата, якщо не працював, чи не має трудової книжки);

- довідка центру надання адміністративних послуг Снігурівської міської ради, що померлий  не був зареєстрований, як фізична особа - підприємець (оригінал);

- довідка з Снігурівської районної філії Миколаївського обласного центру зайнятості про те, що померлий не перебував на обліку, як безробітний (оригінал);

- довідка з банківської установи про відкриття рахунку (оригінал або завірена копія);

- інші документи (у разі необхідності).

        Копії наданих документів звіряються з оригіналами та засвідчуються відповідальними працівниками відділу соціального захисту сільської ради.

 1. Допомога виплачується отримувачам, в порядку черговості поданих ними  заяв  у межах наявного фінансового ресурсу на відповідний рік.
 2.   Збір документів та підготовка проекту розпоряджень сільського голови про надання Допомоги особам, здійснює відділ соціального захисту сільської ради.
 3.  Розмір Допомоги  встановлюється у межах наявного фінансового ресурсу на відповідний рік.
 4.  Допомога виплачується одноразово відділом соціального захисту населення сільської ради на підставі відповідних розпоряджень  сільського голови через банківські установи шляхом перерахування коштів на рахунки отримувачів цієї Допомоги (за їх  вибором).

У разі виникнення непередбачуваних обставин, що унеможливлюють розгляд звернень громадян або проведення виплати Допомоги у визначений строк, виплата  Допомоги проводиться не пізніше двох місяців після їх усунення.

 1. У разі, зміни  місця реєстрації та місця проживання осіб поза межами територіальної громади, смерті осіб, на момент виплати, Допомога не виплачується.
 2.  Фінансування видатків на виплату Допомоги здійснюється за рахунок коштів бюджету Горохівської територіальної громади, передбачених на виконання Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" Горохівської  територіальної громади на 2022-2025 роки, в межах бюджетних призначень на відповідний рік.

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

          Додаток 9

до рішення                                                                  сесії Горохівської сільської

                                                                             ради 8  скликання

                                                                             від 24   грудня 2021 року № 9

       

ПОРЯДОК

фінансування  компенсаційних виплат за безоплатний пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному пасажирському транспорті приміського та міжміського сполучення

 

1. Цей Порядок визначає механізм фінансування  компенсаційних виплат  за рахунок коштів передбачених в  бюджеті Горохівської територіальної громади,  за безоплатний пільговий проїзд окремих категорій громадян:

  - на залізничному пасажирському транспорті приміського сполучення:

  -  осіб з інвалідністю внаслідок війни,

  - учасників бойових дій, 

  - ліквідаторів аварії на ЧАЕС 1, 2  категорії,

  - осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю,

   - дітей з багатодітних сімей,

   - ветеранів військової служби,

    - ветеранів органів внутрішніх справ та  ветеранів служби цивільного захисту,

   - пенсіонерів за віком 

   -  на міжміському сполученні :

   - осіб з інвалідністю внаслідок війни,

   -  учасників бойових дій,

   -  осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю

Право на проїзд у зазначених видах транспорту мають особи, які супроводжують осіб з інвалідністю 1 групи та дітей з інвалідністю, але не більше однієї особи.

         2. Фінансування  компенсаційних виплат за безоплатний  пільговий проїзд окремих категорій громадян, які  перевозяться на залізничному пасажирському транспорті приміського та міжміського сполучення здійснюється за рахунок коштів бюджету Горохівської територіальної громади за проїзд громадян, що зареєстровані та проживають на території Горохівської територіальної громади.

          3. Головним розпорядником цих коштів є Горохівська сільська рада.

          4. Перелік категорій пільговиків, які мають право на безоплатний пільговий проїзд на залізничному пасажирському транспорті приміського та міжміського сполучення визначається угодами, укладеними між перевізником та головним розпорядником  коштів.

 

     5. Дія Порядку поширюється на пільгові перевезення приміським та міжміським залізничним пасажирським  транспортом на підставі оформлених та виданих пасажирам безоплатних (пільгових) проїзних документів (квитків).

      6. Фінансування компенсаційних виплат за безоплатний пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному пасажирському транспорті приміського та міжміського сполучення здійснюється на умовах,  визначених в угодах, укладених між розпорядником коштів бюджету Горохівської територіальної громади та підприємством, що надає зазначені послуги. 

      7. Облік пільгових категорій громадян, що мають право на безоплатний пільговий проїзд на залізничному пасажирському транспорті приміського та міжміського сполучення здійснює підприємство-перевізник за формами, які зазначаються в  договорі на фінансування  компенсаційних виплат за безоплатний пільговий проїзд окремих категорій громадян на  залізничному пасажирському транспорті приміського та міжміського сполучення.

      8. Фінансування видатків на компенсаційні виплати за безоплатний пільговий проїзд окремих категорій громадян на  залізничному пасажирському транспорті приміського та міжміського сполучення здійснюється відділом соціального захисту сільської ради за фактично надані послуги в межах видатків на відповідний рік за рахунок коштів бюджету Горохівської територіальної громади, передбачених на виконання Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" Горохівської  територіальної громади на 2022-2025 роки, в межах бюджетних призначень на відповідний рік.

 

__________________________________________________________________________________________