gerb black

 

           

 

  УКРАЇНИ

     ГОРОХІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від  24 грудня 2021  року № 8                                                             ХІІІ сесія                                                                                

с.Горохівське                                                                         восьмого скликання

 

Про  затвердження  Програми 

соціально - економічного розвитку

населених пунктів Горохівської  сільської

 ради  на  2022-2025 роки.       

            

 Заслухавши інформацію сільського голови та головного бухгалтера сільської ради, керуючись пунктом 22  частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

 ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму соціально - економічного розвитку населених пунктів Горохівської  сільської ради на  2022-2025 роки ( Додається).
 2. Контроль за виконанням Програми  покласти на постійну  комісію питань планування, фінансів, бюджету, оподаткування  та соціально-економічного розвитку
 3. Організацію виконання рішення покласти на сільського голову.

 

                Сільський голова                                        І.В.Шевчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАСЕЛЕННИХ ПУНКТІВ ГОРОХІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА  2022-2025 РОКИ.

 

МЕТА ПРОГРАМИ

    Метою соціально – економічної політики на  2022-2025 роки є створення умов для економічного зростання і модернізації економіки відповідно до призначених Президентом України завдань Програми економічних реформ.

    Програма  соціально – економічного  розвитку  населених пунктів Горохівської сільської ради  на  2022-2025 роки розроблена відповідно  до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 року № 1602, Постанови Кабінету Міністрів України  від 26.04.2003р №621, завдань  та положень Програми Президента України «Україна для Людей» на базі положень Прогарами  економічних реформ  «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада».

    Програма базується  і враховує головні цілі та завдання, які  визначені в Стратегії економічного та соціального розвитку Баштанського району, метою реалізації  єдиної політики  розвитку  на основі об’єднання інтересів  і можливостей  шляхом взаємодії  Горохівської  сільської ради , суб’єктів підприємницької діяльності , громадськості.

     Відповідно до результатів  і тенденцій  розвитку, наявних проблем в програмі  визначено основні  цілі та пріоритети  економічного і соціального розвитку  та підвищення добробуту населення.

ОСНОВНІ ЦІЛІ

Серед основних  цілей економічного і соціального розвитку населених пунктів  є:

 • Збереження рівня  доходів населення, пом’якшення ситуації на ринку праці в селі, забезпечення соціального захисту найбільш вразливих верств населення;
 • Реалізація заходів, спрямованих на створення правових, фінансових , соціально – економічних, організаційно – господарських умов розвитку  громади Горохівської  сільської ради , розв’язання  соціально – побутових проблем населення, його соціального захисту.
 • Підвищення ефективності  енергоспоживання , здійснення заходів  із енергозбереження в усіх сферах діяльності;
 • Надійне функціонування систем життєзабезпечення населення, розвиток  житлового та комунального господарства;
 • Підвищення рівня соціальних стандартів і якості послуг, які безпосередньо  надаються населенню, удосконалення  діяльності та матеріально – технічної бази закладів охорони здоров?я , соціального захисту, розвиток освіти, створення належних умов  для всебічного та повноцінного розвитку дітей, відродження культурних  і просвітницьких традицій;
 • Спрямування наявних ресурсів  на соціальне відродження  села та підвищення доходів жителів села, створення умов для розвитку аграрного сектору;
 • Активізація  інвестиційної діяльності, продовження реконструкції  та поточного ремонту об’єктів  життєзабезпечення, розвиток та  відновлення мережі сільських доріг;
 • Розв’язання екологічних проблем;
 • Запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру і пожежної безпеки.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ПРОГРАМИ:

 • Організація благоустрою населених пунктів ;
 • Організація побутового , торгівельного обслуговування, транспорту та зв’язку, житлово - побутового обслуговування;
 • Соціального захисту населення;
 • Підвищення рівня життя населення  сільських населених пунктів ради;
 • Зниження безробіття на селі;
 • Залучення інвестицій  в розвиток  сільських населених пунктів;
 • Розвиток медицини, освіти та культури, фізичної культури та спорту на території  ради ;
 • Здійснення поточних ремонтів  об’єктів соціальної сфери;
 •  Задоволення потреб населення у культурно – просвітницькій галузі;
 • Впровадження  енерго та ресурсозберігаючих технологій;
 •  Підвищення рівня  соціальних стандартів життя  і розвиток людського потенціалу;
 • Охорона та раціональне використання  природних ресурсів;
 •  Водопровідно – каналізаційне  господарство;
 • Безпечне довкілля та екологічна політика;
 • Ліквідація іншого забруднення  навколишнього  природного середовища;
 • Сільське лісове господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика;
 • Архівний фонд та архівні установи;
 • Транспорт, дорожнє господарство .

     Стимулювання раціонального використання енергоресурсів, що сприятиме забезпеченню потреби особистих  господарських подвір?їв  селян  в енергоресурсах.

     Забезпечення подальшого розвитку малого підприємництва, фермерських та особистих селянських господарств й підвищення їх ролі  у соціально – економічному житті села.

      Усунення перешкод для започаткування та розвитку підприємницької, фермерської , особисто  - господарської діяльності, сприяння підвищенню їх конкурентоспроможності.

     Забезпечення населення якісними комунальними послугами.

     Здійснення природоохоронних заходів щодо призупинення погіршення стану навколишнього природного середовища, поліпшення  якості питної води  та впорядкування утилізації твердих побутових відходів.

     Виконання  зазначених пріоритетних завдань дасть можливість забезпечити стабільні темпи  економічного зростання, сприятиме наповненню бюджету села та дозволить спрямувати фінансові ресурси  у соціальну сферу для створення  повноцінного життєвого середовища, додержання державних соціальних стандартів та гарантій.

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

    Цілями діяльності сільської ради є підвищення ефективності фінансово – бюджетної діяльності, забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи в умовах фінансово – економічної кризи шляхом зміцнення та збільшення дохідної частини бюджету, підвищення ефективності, оптимізації раціонального використання бюджетних коштів.

    Фінансово – бюджетна діяльність – це основний інструмент регулювання та стимулювання  економічних і соціальних процесів в селі, що реалізуються за рахунок  бюджетних ресурсів, власних коштів підприємств, установ та організацій, коштів позабюджетних фондів  та коштів інвесторів.

    В останні роки сільський бюджет  стабільний, що дозволяє виконувати його дохідну частину.

Основними по наповненню сільського  бюджету  є доходи  від місцевих податків і зборів ( земельний податок, орендна плата за землю,єдиний податок, податок на нерухоме майно тощо).

 

ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

     Фінансування даної Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Горохівської сільської ради  в межах кошторису доходів і видатків на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

    З метою збільшення коштів, передбачених місцевим бюджетом на реалізацію заходів програми сільська рада має право звертатись до підприємств, установ,організацій, які можуть надати допомогу у реалізації заходів програми. 

    У процесі виконання Програма може уточнюватись та змінюватись.

_____________________________________________________________

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Додаток № 1

                                                                                                До рішення сесії Горохівської

                                                                                       сільської ради

 

ЗАХОДИ

по виконанню  Програми соціально-економічного розвитку

населених пунктів Горохівської  сільської ради на 2022-2025 роки                                                                             

 

п/п

Назва заходу

Термін виконання

Виконавці

І. ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

 

1.

Щорічно проводити місячник по благоустрою населених пунктів

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

1.1

Фінансування заходів благоустрою населених пунктів сільської ради за рахунок коштів місцевого бюджету та в рівних частинах за рахунок коштів сільського бюджету Горохівської сільської ради та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

01.01.2022

31.12.2025

 

Сільська рада

1.2.

Створення тимчасових робочих місць та організації і проведення оплачуваних громадських робіт.

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

2.

Проводити весняні та осінні акції з озеленення території населених пунктів,організовувати збереження насаджень,розвиток паркових зон для масового перебування та відпочинку громадян.

01.01.2022

31.12.2025

 

Сільська рада

3.

Керівникам підприємств,установ та організацій незалежно від форм власності забезпечувати благоустрій виробничих територій.

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада, керівники підприємств

4.

Виготовлення технічної документації на зовнішнє освітлення населених пунктів сільської ради

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

5.

Провести капітальний ремонт вуличного освітлення населених пунктів сільської ради

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

5.1.

Щомісячно проводити оплату за спожиту електроенергію

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

5.2.

Придбання матеріалів та обладнання для вуличного освітлення сіл сільської ради

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

5.3.

Проведення повірки електролічильників вуличного освітлення

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

5.4.

Монтаж щитів обліку вуличного освітлення в населених пунктах на території сільської ради

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

5.5.

Проведення чергових та позачергових технічних перевірок засобів обліку (електролічильників) вуличного освітлення

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

5.6.

Придбання проводу СИП та ліхтарів вуличного освітлення

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

5.7.

Виконання робіт щодо первинної інвентаризації нерухомих об’єктів комунальної власності Горохівської сільської ради

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

6.

Розширення територій кладовищ, реконструкція старих та побудова нових огорож на місцевих кладовищ, ремонт під’їзних шляхів до кладовищ, облаштування ритуальних місць

01.01.2022

31.12.2025

 

Сільська рада

7.

Поточний ремонт Обеліска Слави та пам’ятників загиблим воїнам на території сільської ради, придбання огорожі дерев’яної та залізобетонної.

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

8.

Придбання будівельних матеріалів для проведення поточних ремонтів: фарба ВДФ, фарба емаль, розчинник, цемент, клей-цемент, шпаклівка, вапно, синька, гіпсокартонні плити, плити пінопласту

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

9.

Придбання технічних засобів безпеки дорожнього руху

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

10.

Виготовлення технічних паспортів на будівлі та    споруди та іншими об’єктами нерухомості

 

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОБУТОВОГО, ТОРГІВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ТРАНСПОРТУ ТА ЗВЯЗКУ, ЖИТЛОВО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.

1.

Не рідше одного разу на рік організаціям, що обслуговують населення погоджувати із сільською радою режим роботи, зручний для жителів сіл

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

2,

Залучити на договірних засадах підприємства, установи та організації, незалежно від форм власності, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту та зв’язку

01.01.2022

31.12.2025

 

Сільська рада

3.

Забезпечити реалізацію державного захисту прав споживачів на якісну і безпечну продукцію

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

4.

Підвищення правової обізнаності та поінформованості громадян, як споживачів

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

ІІІ. РОЗВИТОК ОСВІТИ

 

1.

Забезпечити постійне функціонування закладів освіти

 

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

2.

Проводити виплати заробітної плати, індексації, та нарахування на заробітну плату працівникам освіти    

 

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

3.

Створення комфортних умов перебування  дітей в закладах освіти, а  саме забезпечення фінансування на потреби установ в твердому паливі, скрапленому газі, природному газі, електроенергії, водопостачанню та водовідведенню

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

4.

Проведення капітальних ремонтів по ЗДО підпорядкованих  сільській  раді                                     

Створювати умови для безперебійного та постійного функціонування всіх ЗДО сільської ради

01.01.2022

31.12.2025

 

Сільська рада

5.

Виділяти кошти на придбання необхідного інвентарю закладам дошкільної освіти сільської ради. Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти

01.01.2022

31.12.2025

 

Сільська рада

6.

Забезпечення повноцінного харчування дітей в  закладах освіти сільської ради

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

7.

Надання субвенції з сільського бюджету міському бюджету Снігурівської міської ради на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

8.

 Підвищення кваліфікаційного та професійного рівня, компетентності, духовності та відповідальності працівників освіти за результати своєї праці, напрацювання системи стимулів для підвищення фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

 

9.

Забезпечення  пільговим харчуванням дітей    в   закладах освіти  сільської ради за рахунок коштів сільського бюджету

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

ІV. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ

1.

Забезпечити постійне функціонування закладів культури

 

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

1.1.

Проводити виплати заробітної плати, індексації, та нарахування на заробітну плату працівникам закладів культури сільської ради    

 

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

2.

Розвиток аматорства, промислів, мистецтва; відродження культурної спадщини (звичаї, обряди)

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

3.

Провести поточні ремонти по сільським закладам культури

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

4.

Придбання музичної апаратури та принтерів  в заклади культури сільської ради

 

Сільська рада

5.

Здійснювати фінансування вечорів відпочинку та свят в сільських закладах культури – «День Матері», «День молоді», «День конституції України», «Різдвяні дзвони», «День Незалежності», «День Перемоги», «День Знань», «День села», «Маленька Фея», вечори відпочинку для молоді

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

6.

Придбання новорічних ялинок, новорічних прикрас та сувенірів, іграшок для проведення новорічних свят в закладах культури сільської ради

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

7.

Придбання будівельних матеріалів для проведення поточних ремонтів в сільських клубах , бібліотеках  сільської ради

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

 

V.   РОЗВИТОК МЕДИЦИНИ

1.

Надання субвенції з сільського бюджету міському бюджету Снігурівської міської ради для надання медичних послуг населенню закладами первинної медичної допомоги  та  виконання місцевих програм у галузі  охорони здоров»я 

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

2.

Надання субвенції з сільського бюджету міському бюджету Снігурівської міської ради для надання медичних послуг населенню закладами багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги та  виконання місцевих програм у галузі  охорони здоров»я

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

VІ. РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

1.

Забезпечити об’єднання зусиль у розвитку фізичної культури і спорту зацікавлених громадських та приватних організацій, широких верств населення

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

2.

Формувати в населення старі традиції щодо фізичного виховання і спорту як важливих чинників забезпечення здорового способу життя

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

3.

Удосконалити форми залучення різних груп населення для регулярних і повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання та у місцях масового відпочинку

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

4.

Приведення до належного стану стадіонів на територіях населених пунктів сільської ради

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

5.

Повноцінне функціонування спортивних майданчиків в ЗДО та загальноосвітніх школах на території сільської ради

 

 

 

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

VIІ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

1.

Постійно  проводити роботу по обстеженню умов проживання інвалідів, неблагополучних сімей з дітьми

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада, відділ соціального захисту

2.

Контролювати роботу по створенню безаварійного середовища для інвалідів (обладнання пандусів)

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада, відділ соціального захисту

3.

Надавати допомогу  в оформленні необхідних документів для отримання субсидій

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада, відділ соціального захисту

4.

Надавати допомогу  в оформленні необхідних документів для встановлення опіки та піклування

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада, служба у справах дітей

5.

Подавати до суду позовні заяви про позбавлення батьківських прав

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада, служба у справах дітей

6.

Звільняти від сплати за послуги з централізованого водопостачання  та водовідведення учасників антитерористичної операції та членів їх родин на період їх участі  в антитерористичній операції шляхом відшкодування  витрат надавачам послуг 

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

7

Надання субвенції з сільського бюджету міському бюджету Снігурівської міської ради для надання  послуг  закладами, установами соціального захисту

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

VIІІ. ОХОРОНА  ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

 

1.

Провести озеленення території сіл, закладка нових парків,скверів. Постійне відновлення лісових смуг

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

2.

Постійний контроль за використанням питної води з метою запобігання забруднення навколишнього середовища, організовувати вивіз побутових відходів на сміттєзвалища в спеціально відведені місця

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

3.

Виконання робіт з підготовки  з висновків  еколого – гідрологічного аналізу умов використання підземних вод на водозаборах

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

4.

Не допускати будь – яке будівництво та розорювання земель у водоохоронній зоні річки Інгулець в межах території Горохівської сільської ради

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

5.

Проводити заходи з недопущення поширення по території населених пунктів карантинних рослин

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

6.

Проводити роз’яснювальну роботу по боротьбі  з захворюванням  тварин та птахів

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

ІХ.ВОДОПРОВІДНО – КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

1.

Вирішувати , згідно чинного законодавства , питання водопостачання жителів населених пунктів  сільської ради  та з бюджету сільської ради  виділяти кошти на дослідження питної води  із свердловин  на санітарно – хімічні та мікробіологічні показники

Придбання необхідного обладнання та інвентарю  для постійного забезпечення питною водою населення

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада, КП «Горохівське»

2.

Придбання необхідного обладнання  та інвентаря для постійного забезпечення  питною водою населення

01.01.2022

31.12.2025

 Сільська рада, КП «Горохівське»

3.

Проведення поточних ремонтів Артезіанських свердловин  в населених пунктах сільської ради : с.Горохівське, с-ще Садове, с.Новий Шлях, с.Виноградне, с.Великопілля,              с. Баратівка, с. Романово - Булгакове,  с. Новософіївка,            с. Промінь, с.Суворе, с-ще Світла Дача, с.Олександрівка, с.Новотимофіївка, с.Лиманці, с.Михайлівка.

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада, , КП «Горохівське»

4.

Виконання робіт по будівництву – бурінню Артезіанських свердловин

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада, КП «Горохівське»

5.

Капітальний ремонт  водомереж в населених пунктах сільської ради : с.Горохівське, с-ще Садове, с.Новий Шлях, с.Виноградне, с.Великопілля,    с. Баратівка, с. Романово - Булгакове,  с. Новософіївка,            с. Промінь, с.Суворе, с-ще Світла Дача, с.Олександрівка, с.Новотимофіївка, с.Лиманці, с.Михайлівка.

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада, КП «Горохівське»

6.

Введення  в дію нових Артезіанських свердловин з баштами Рожновського  по населених пунктах сільської ради : с.Горохівське, с-ще Садове, с.Новий Шлях, с.Виноградне, с.Великопілля, с. Баратівка, с. Романово - Булгакове,  с. Новософіївка,  с. Промінь, с.Суворе, с-ще Світла Дача, с.Олександрівка, с.Новотимофіївка, с.Лиманці, с.Михайлівка.

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада, КП «Горохівське»

7.

Придбання глибинних насосів для Артезіанських свердловин населених пунктів сільської ради: с.Горохівське, с-ще Садове, с.Новий Шлях, с.Виноградне, с.Великопілля,      с. Баратівка, с. Романово - Булгакове,  с. Новософіївка,  с. Промінь, с.Суворе, с-ще Світла Дача, с.Олександрівка, с.Новотимофіївка, с.Лиманці, с.Михайлівка.

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада, КП «Горохівське»

Х. БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ ТА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА

1.

Вирішення першочергових регіональних екологічних проблем

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

2.

Охорона та раціональне використання водних ресурсів

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

3.

Виконання першочергових заходів на об’єктах водопровідного господарства

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада, КП «Горохівське»

4.

Удосконалення роботи поводження з господарсько – побутовими відходами,відходами виробництва  та споживання забороненими  до використання агрохімікатами

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

5.

Організація роботи по вивезенню та розміщенню побутових відходів

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада, КП «Горохівське»

ХІ. ЛІКВІДАЦІЯ ІНШОГО ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО                               ПРИРОДНОГО СЕРЕДВИЩА

1.

Ліквідація  стихійних  та несанкціонованих сміттєзвалищ   в населених пунктах сільської ради

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада, КП «Горохівське»

ХІІ.СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ, ГОСПОДАРСТВО, ЗВ'ЯЗОК 

 ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА

 

1.

Землеустрій

 

 

1.1.

Оплата послуг  за виконання робіт  про розробці  проектів  землеустрою  щодо відведення  земельних ділянок  для обслуговування  Артезіанських свердловин

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

ХІІІ.АРХІВНИЙ  ФОНД ТА АРХІВНІ УСТАНОВИ

1.

Утримання Об’єднаного  трудового архіву міської та сільських рад  Снігурівського району

 

 

 

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

ХІV.ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

1.

Проведення поточного  ремонту автомобільних доріг в населених пунктах сільської ради

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

2.

Проведення поточних  ремонтів під’їзних автомобільних доріг до населених пунктів сільської ради

01.01.2022

31.12.2025

Сільська рада

__________________________________________________________________________

Про хід виконання заходів інформувати депутатів сільської  ради при необхідності, але  не рідше одного разу на рік.