УКРАЇНА

ГОРОХІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

    від 28вересня  2020 р. № 94-р                                          с. Горохівське                          

 

  Про внесення змін до паспортів

   бюджетних програм на 2021 рік 

     Відповідно до п. 8 ст. 20 Бюджетного Кодексу України, п.1 Наказу Міністерства фінансів України від 28.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та з метою здійснення моніторингу,оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання коштів , згідно рішення від 28.09.2021 року № 1    :

 

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік, що додається, а саме:

1.1 КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

1.2. КПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

1.3. КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів»;

1.4. КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»;

2. Секретарю сільської ради дане розпорядження оприлюднити на сайті    сільської ради.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

                           Секретар                                   Г.М.Стефанчин