ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У СНІГУРІВСЬКОМУ РАЙОНІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 вул. Жовтнева, 122, м.Снігурівка, Снігурівський район, Миколаївська область, 57301, тел/факс (05162) 2 17 27  E-mail: office.snigu@mk.dksu.local Код згідно з ЄДРПОУ 36895877

_______________________________________________________________________________

 

від ____________ 20___р. № _________                          На  №___________ від _______ 20___р.

 

                                                                                  Розпорядникам та одержувачам                                                            бюджетних коштів Місцевих бюджетів                                                                

                                                                                              Горохівської сільської ради

 

 

         

Щодо вартісної ознаки малоцінних

необоротних матеріальних активів

 

 

         Відповідно до Листа - роз»яснення Державної казначейської служби України від 15.01.2021 №16-08-08/1286 Управління  Державної казначейської служби України у Снігурівському районі Миколаївської області повідомляє, що з 01 січня 2021 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 20.07.2020 № 432, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.08.2020 за № 750/35033, яким внесено зміну до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», якою вилучено норму:   суб»єкти державного сектору зараховують до малоцінних необоротних матеріальних активів предмети вартістю ( без податку на додану вартість), що не перевищує 6000 гривень, та строк використання яких перевищує один рік.        

         Крім того, наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2020 № 816 внесено зміни до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб»єктів державного сектору.

         Зазначеними змінами у Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основних засобів суб»єктів державного сектору вилучено норму щодо вартісної ознаки предметів, за якою суб»єкти державного сектору зараховують їх до малоцінних необоротних матеріальних активів.

         Натомість, Методичні рекомендації щодо облікової політики суб»єкта державного сектору доповнено новою нормою: вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів можуть установлюватися суб»єктом державного сектору самостійно, з обґрунтуванням критеріїв щодо визначення таких ознак. 

         Враховуючи викладене, у нормативно-правових актах, які регулюють питання ведення суб»єктами державного сектору бухгалтерського обліку, вартісна ознака предметів, за якою суб»єкти державного сектору зараховують їх до малоцінних необоротних матеріальних активів, відсутня. Суб»єкти державного сектору можуть самостійно встановлювати вартісні ознаки предметів з обґрунтуванням критеріїв щодо визначення таких ознак, та зазначити їх у розпорядчому документі про облікову політику ( пункти 1, 7 розділу ІІ Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб»єкта державного сектору).

 

 

 

 

 

Начальник                                                                                Олена НІКУЛИШЕВА

 

 

 

Неля Глущенко