Фото без опису

Загальні правила (принципи) виправлення помилок у Державному земельному кадастрі:

 • якщо помилку допущено з вини Держгеокадастру, її  виправлення здійснюється безкоштовно;
 • якщо помилку виявлено Держгеокадастром, зазначений орган у п’ятиденний строк письмово повідомляє про це заінтересовану особу;
 • виправлення помилок, допущених у відомостях ДЗК внаслідок наявності помилок у документах, на підставі яких були внесені такі відомості, здійснюється після виправлення помилок у зазначених документах;
 • виправлення  помилок у відомостях про земельну ділянку може здійснюватися також на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) або матеріалів інвентаризації земель чи рішення суду;
 • обов’язковість невідкладного інформування (не пізніше наступного дня з дня виправлення помилки) про виправлення помилок у ДЗК в письмовій формі власників та користувачів земельних ділянок, а також третіх осіб, чиїх інтересів стосувалося виправлення помилок;
 • помилки, допущені у відомостях ДЗК, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, підлягають виправленню у ДЗК після їх виправлення у відповідних кадастрах та інформаційних  системах.

Відповідно до Порядку ведення ДЗК, помилками у Державному земельному кадастрі є:

 • технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша), допущена органом, що здійснює ведення ДЗК;
 • технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша), допущена не з вини органу, що здійснює ведення ДЗК (в тому числі технічна помилка у документах, на підставі яких внесені відомості до ДЗК);
 • помилка, допущена у відомостях ДЗК внаслідок помилки у документації із землеустрою та оцінки земель щодо визначення  характеристик об’єктів ДЗК в натурі (на місцевості) із порушенням (зміною) їх значень внутрішніх кутів та мір ліній між поворотними точками меж земельних ділянок та/або площі (в тому числі виявлена під час або після перенесення  інформації  про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про земельні ділянки та інші об’єкти ДЗК, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженій та переданій до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою);
 • помилка, допущена у відомостях ДЗК, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії;
 • технічна помилка,  допущена у відомостях ДЗК внаслідок перенесення до ДЗК відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель;
 • помилка, допущена у відомостях ДЗК під час державної реєстрації земельної ділянки;
 • помилка у застосуванні систем координат земельних ділянок (в тому числі помилка, що виникає під час перерахунку із однієї системи координат в іншу), які були сформовані до 1 січня 2013 р. та відомості про які були перенесені до ДЗК, та помилка у відомостях щодо місця розташування земельних ділянок (зміщення, розворот, віддзеркалювання) з урахуванням суміжних землеволодінь та землекористувань.

Не є помилками та не підлягають виправленню відомості про об’єкти ДЗК, які під час внесення їх до ДЗК відповідають існуючим характеристикам об’єктів у натурі (на місцевості), визначеним з точністю відповідно до державних стандартів, норм та правил, технічних регламентів, що діяли на момент їх визначення, зокрема щодо граничного розміру середньоквадратичної похибки визначення координат поворотних точок меж земельних ділянок, визначеної Порядком проведення інвентаризації земель, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 476.

Отримати консультацію з правових питань можна у Миколаївському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює за адресою: 54056, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 61, тел. (0512) 44-54-60, 44-54-61

Перейти на офіційну сторінку на Facebook можна за посиланням: https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/

Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безкоштовні.