ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням УІІ сесії                    сьомого скликання                                Горохівської сільської ради      

від 16 грудня 2019 року № 21

 

Програма

організації  громадських та інших робіт тимчасового характеру

на території Горохівської сільської ради на 2020 рік

Паспорт 

Програми організації  громадських та інших робіт тимчасового характеру

на території Горохівської сільської ради на 2020 рік

1.

Ініціатор розроблення Програми

Горохівська сільська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Рішення Горохівської сільської ради № від

3.

Розробник Програми

Горохівська сільська рада

4.

Відповідальний виконавець Програми

Горохівська сільська рада

5.

Учасники Програми

 

6.

Термін реалізації Програми

2020 рік

7.

Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми

Місцевий бюджет, кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України  на  випадок безробіття

8.

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, встановлюється рішенням сільської ради « Про місцевий бюджет» на відповідний рік

 

 1.Загальні положення Програми

Програма організації  громадських та інших робіт тимчасового характеру

на території Горохівської сільської ради на 2020 рік (далі-Програма) розроблена відповідно до положень Законів України “Про зайнятість населення”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” та Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р.  № 175.

Громадські роботи – універсальний засіб активної політики держави щодо сприяння зайнятості населення, надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу. Участь у них мотивує людину до праці, змінює її уявлення про роботу і є джерелом додаткового прибутку та засобом переходу до постійного працевлаштування. Саме за рахунок тимчасової зайнятості можливо оперативно задовольнити потреби роботодавців у робочій силі та виконати певні види робіт. Громадські роботи приносять суспільну користь і сприяють соціально-економічному розвитку громади.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена програма 

Одним із важливих заходів підтримки цих людей у період вимушеного безробіття та пошуку роботи є залучення їх до участі в громадських роботах.

Відповідно  до статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» місцевими державними  адміністраціями,  виконавчими комітетами   сільських  селищних, міських рад за участю територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості  населення та трудової міграції, в  інтересах сільської ради організовуються громадські роботи. Ці  роботи є видом суспільно корисних оплачуваних робіт, що відповідають потребам певної територіальної громади та організовуються для додаткового стимулювання  мотивації  до  праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб.

Відповідно до  вищезазначеного  Закону фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодавців   та  інших не заборонених законодавством джерел. У разі  залучення  зареєстрованих безробітних до громадських робіт фінансування організації таких робіт здійснюється пропорційно рівними частинами за рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України  на  випадок безробіття. Отже організація цих робіт за рахунок коштів Фонду можлива лише за умови  участі  в їх фінансуванні коштів  місцевих бюджетів.

У  зв’язку  з  цим,  є  необхідність в прийнятті  Програми організації громадських  та інших робіт тимчасового характеру.

3. Мета програми

    Мета програми   –   рішення нагальних питань зайнятості незайнятого населення, підвищення ефективності використання праці мешканців Горохівськоїсільської ради,  подолання негативних економічних,   соціальних і психологічних    наслідків    безробіття,     шляхом  залучення  до громадської   праці та робіт тимчасового характеру працездатного населення

В той же час за рахунок   громадських  робіт   очікується покращення   благоустрою  території  Горохівської сільської ради, формування соціальної інфраструктури.

Таким чином,  громадські  роботи  розглядаються   як  загально  активні  заходи щодо зменшення кількості незайнятого населення  і пропонують можливість створення додаткових робочих місць для певної частини громадян.

  1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

 

Засобами вирішення проблеми соціального захисту населення Горохівськоїсільської ради , на які спрямована Програма, відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», є надання можливості участі в громадських роботах – найпростіших роботах, що потребують знань для використання простих завдань, у деяких випадках із використанням ручних інструментів або із значними фізичними зусиллями, та кваліфікованих роботах, що потребують кваліфікації або досвіду роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб. Перелік  видів оплачуваних громадських робіт наведено в додатку 1 Програми.

Термін  виконання Програми – 2020 рік.

Обсяги фінансування Програми на  відповідний рік за рахунок місцевого бюджету  затверджуються рішенням сільської ради.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

-коштів підприємств, організацій та установ;

-коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

-коштів місцевого бюджету;

-інших джерел відповідно до законодавства.

Фінансування організації громадських робіт здійснюється пропорційно, рівним частинами між розпорядниками коштів та Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, у разі залучення до таких робіт громадян, які перебувають на обліку в   центрі зайнятості.

Оплата за громадські роботи здійснюється на основі укладених договорів, які визначені Порядком організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою КМУ від 20.03.2013 року № 175 та наказом Міністерства соціальної політики України від 28.03.2013 року № 159.

  1. Очікувані результати

Організація громадських робіт на території Горохівськоїсільської ради - один із  заходів для пом’якшення напруженості на ринку праці. Такі роботи забезпечують додаткову матеріальну підтримку безробітних та тимчасову зайнятість осіб, які шукають роботу.

6. Контроль за виконанням Програми

Відповідальним виконавцем Програми є Горохівська сільська рада.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету, оподаткування  та соціально-економічного розвитку.

__________________________________________________________