ПРОГРАМА                                                                                                      

   підтримки комунального підприємства         «Горохівське» на 2020рік

                                              1.Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

 

Виконавчий комітет селищної ради

2.

Підстава для розроблення

 

п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та “Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання”  затверджені Наказом Мінекономіки України від 04.12.2006 року №367

3.

Розробник Програми

Виконавчий комітет сільської ради

4.

Головний розпорядник бюджетних коштів

Горохівська сільська рада

5.

Відповідальний виконавець Програми

Горохівська сільська рада, КП «Горохівське»

6.

Учасники програми

Горохівська сільська рада, КП «Горохівське»

7.

Термін реалізації Програми

2020рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Місцевий бюджет Горохівської сільської ради

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, встановлений рішенням сільської ради « Про місцевий бюджет» на відповідний рік

 

1.Загальні положення

Програма підтримки комунального  підприємства «Горохівське» Горохівської сільської ради на 2020 рік (далі – Програма) розроблена на виконання статті 91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про житлово-комунальні послуги».

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Основним напрямом роботи КП «Горохівське» являється надання послуг з централізованого водопостачання жителів  населених пунктів сільської ради, вжиття заходів для виробництва та реалізації якісних послуг з водопостачання.  Підприємство має на своєму балансі _______  башту Рожновського. Вода видобувається з ________ працюючої артезіанської свердловини, загальна кількість _______з глибини від  _____ до_____метрів та подається споживачам . Загальна протяжність водопровідної мережі складає _________   Підприємство забезпечує питною водою понад_______ абонентів,  _______ бюджетних установ громади та місцеву пожежну охорону.

На сьогоднішній день діючі тарифи на водопостачання не відповідають собівартості послуг та не забезпечують відшкодування витрат на їх надання. Все це призводить до того, що комунальному підприємству не вистачає обігових коштів для нормальної роботи підприємства, а саме для оплати спожитої електроенергії, придбання матеріалів, оновлення мереж тощо. За останні роки значно зросла вартість електроенергії, паливо – мастильних матеріалів, вартість комплектуючих до механізмів, матеріалів, зріс розмір мінімальної заробітної плати, що призвело до дестабілізації фінансового стану підприємства. Крім того, збитковість підприємства не дозволяє своєчасно модернізувати виробництво і спричиняє погіршення технічного стану виробничих потужностей, підвищує  рівень аварійності об’єктів.

Зважаючи на те, що суттєве підвищення тарифів на комунальні послуги негативно вплине на фінансовий стан  жителів громади, враховуючи фінансову ситуацію, в якій знаходиться комунальне підприємство та необхідність виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам, оплати електроенергії, виконання підприємством своїх функціональних призначень, виникає гостра потреба у наданні фінансової підтримки з місцевого бюджету комунальному підприємству для забезпечення виконання вищезазначених заходів.

 1. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення стабільної та беззбиткової роботи комунального підприємства  «Горохівське»,  виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам та сплаті податків, забезпечення надійності та безпеки експлуатації мереж водопостачання та іншого обладнання.

 1. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання.

 

Вирішити існуючі проблеми  можливо за рахунок надання фінансової безповоротної підтримки із місцевого бюджету. Надання фінансової підтримки буде здійснюватись двома напрямками:    1)надання фінансової допомоги на поточні видатки підприємства за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету,  як поточні трансферти підприємствам;

2)здійснення внесків до статутного капіталу комунального підприємства за рахунок бюджету розвитку місцевого бюджету, як капітальні трансфери підприємствам.

Розпорядником бюджетних коштів  є Горохівська сільська рада. Кошти використовуються відповідно до плану використання. Щорічна сума фінансової підтримки визначається бюджетом сільської  ради на відповідний рік і може корегуватись в залежності від можливостей бюджету. Фінансова підтримка є безповоротною.

5.Основні завдання Програми.

Програмою визначають такі основні завдання, на виконання яких буде надаватися фінансова допомога:

– оплати спожитої електроенергії, придбання матеріалів, оновлення мереж оплати поточних рахунків, матеріально-технічні ресурси;

– забезпечення своєчасної підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий період, проведення в повному обсязі ремонтних та відновлюваних робіт;

– упровадження заходів з енергозбереження та прогресивних технологій, скорочення витрат підприємств на виробництво послуг;

– придбання основних засобів, новітнього технологічного обладнання;

– своєчасне проведення капітальних ремонтів об’єктів і споруд, мереж і комунікацій;

– залучення додаткових коштів на оновлення виробничих потужностей та зниження рівня аварійності об’єктів;

– подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій.

6.Очікувальні результати виконання Програми

 

Виконання Програми дозволить :

-провести термінові поточні ремонти обладнання;

-своєчасно ліквідувати аварії та наслідки надзвичайних ситуацій;

– збільшити обсяги надання послуг за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази підприємства, придбання техніки;

-зменшити енерговитрати за рахунок встановлення енергоргозберігаючого обладнання;

–   покращити якість  послуг.

7.Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням

Реалізація програми покладається на виконавчий комітет Горохівської сільської ради, комунальне підприємство «Горохівське», а контроль  – на на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,  благоустрою, будівництва, земельних відносин,  охорони навколишнього середовища   та сфери послуг.

 

         Сільський голова                                             В.Л.Бійчук                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

Порядок виділення та використання коштів з місцевого бюджету у формі фінансової підтримки комунального підприємства                          «Горохівське» Горохівської сільської ради

 

 

 1. Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів з місцевого бюджету у вигляді фінансової підтримки комунальному підприємству Горохівської сільської  ради у рамках Програми підтримки комунального підприємства «Горохівське» Горохівської сільської ради Миколаївської області  на 2020 рік.
 2. Фінансова підтримка комунальному підприємству надається на підставі статей 71, 91 Бюджетного кодексу України, статей 60, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 143 Конституції України.
 3. Фінансова підтримка надається комунальному підприємству «Горохівське » на безповоротній основі для забезпечення належної реалізації його статутних завдань, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності громади й сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств відповідно до затверджених сільською  радою програм.
 4. Фінансова підтримка комунального підприємства «Горохівське» здійснюється засновником за рахунок коштів місцевого бюджету в обсягах, передбачених рішенням про місцевий  бюджет на відповідний рік.

Зазначена фінансова підтримка надається як поточні та капітальні  трансферти комунальному підприємству, який включено до мережі головного розпорядника коштів місцевого бюджету як одержувач бюджетних коштів, та використовується відповідно до погодженого в установленному порядку плану використання бюджетних коштів.  Реєстрація бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань здійснюється органом Казначейської служби у порядку, встановленому законодавством.

 1.  Головний розпорядник коштів місцевого бюджету (сільська рада) для перерахування фінансової підтримки комунальному підприємству  надає централізованї бухгалтерії  Горохівської сільської ради пропозиції для перерахування коштів  згідно з помісячним розписом місцевого бюджету та зареєстрованими у територіальних органах Державної казначейської служби України  фінансовими зобов’язаннями одержувачів (у частині видатків загального фонду). Підставою для перерахування фінансової підтримки комунальному підприємству зі спеціального фонду місцевого бюджету (бюджету розвитку), що надається як внесок до статутного капіталу комунального підприємства  на поповнення фонду власних оборотних засобів і засобів обігу, є  затверджені  Горохівською радою рішення про поповнення статутного капіталу комунального підприємства.
 2. Закупівля товарів, робіт, послуг та проведення інших платежів комунальним підприємством здійснюється у визначеному законодавством порядку.

6.1. Фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів надається  комунальному підприємству, засновником яких є  Горохівська сільська  рада на безповоротній основі. Фінансова підтримка надається  в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням сільської   ради про місцевий бюджет на відповідний рік та за Програмою,  в межах надходжень до місцевого бюджету.

6.2. Фінансова підтримка  виділяється  на покриття (відшкодування) поточних витрат комунального підприємства, які виникають в процесі господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і завданням підприємства.

 1. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету.
 2. Комунальне підприємство, яке отримує фінансову підтримку з місцевого бюджету за результатами своєї діяльності, подають головному розпоряднику коштів сільського бюджету фінансові звіти з пояснювальною запискою.
 3. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленному законодавством порядку.

 __________________________________________________________________