Фото без опису

Призначення та виплата допомоги на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утримані

Частиною першою статті 13 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23.09.1999 № 1105 (в редакції Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”” від 21.09.2022 № 2620-IX (далі - Закон № 2620) встановлено, що за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності надається у тому числі такий вид страхової виплати як допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли внаслідок нещасного випадку на виробництві).

Статтею 20 Закону № 2620 передбачено, що допомога надається у разі смерті застрахованої, а також членів сім'ї, які перебували на її утримані:

• дружини (чоловіка);

• дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років (братів, сестер та онуків - за умови, що вони не мають працездатних батьків), а здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти із числа осіб, зазначених у цьому пункті, які навчалися за денною формою здобуття освіти, - до 23 років;

• батька, матері;

• діда, баби за прямою лінією спорідненості. Зауважимо, що до членів сім’ї, які вважаються такими, що були на утриманні застрахованої особи, відносяться особи, якщо вони: • були на повному його утриманні;

• одержували від застрахованої особи допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо). Допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебуває на її утриманні, надається в розмірі, що встановлюється правлінням Пенсійного фонду України. Відповідно до постанови Пенсійного фонду України “Про встановлення розміру допомоги на поховання” від 26.12.2022 № 29-1 на сьогодні сума допомоги складає 4100,00 грн. Відповідно до статті 23 Закону № 2620 допомога на поховання застрахованої особи призначається члену сім’ї померлого або особі, яка здійснила поховання, на підставі заяви особи, яка здійснила поховання, документа, що посвідчує особу, та витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідки про смерть. Для призначення допомоги на поховання члена сім’ї застрахованої особи додатково додаються інші акти цивільного стану (народження члена сім’ї та його походження, шлюб, розірвання шлюбу, зміна імені), необхідні для підтвердження сімейних відносин, документи про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні застрахованої особи.

ВАЖЛИВО!

З метою уникнення подвійної виплати допомоги на поховання застрахованої особи для призначення допомоги потрібен оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть. Рішення про призначення допомоги на поховання приймається страхувальником або уповноваженими ним особами не пізніше дня, що настає за днем звернення, і виплачується не пізніше наступного робочого дня після отримання страхувальником страхових коштів від уповноваженого органу управління. Виплата допомоги на поховання здійснюються у разі, якщо звернення за їх призначенням надійшло не пізніше шести календарних місяців з дня смерті застрахованої особи або члена її сім’ї. Згідно з частиною першою статті 26 Закону № 2620 підставою для фінансування страхувальників територіальними органами уповноваженого органу управління є оформлена за встановленим зразком заява-розрахунок