ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У СНІГУРІВСЬКОМУ РАЙОНІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 вул. Жовтнева, 122, м.Снігурівка, Снігурівський район, Миколаївська область, 57301, тел/факс (05162) 2 17 27  E-mail: office.snigu@mk.dksu.local Код згідно з ЄДРПОУ 36895877

_______________________________________________________________________________

 

від ____________ 20___р. № _________                          На  №___________ від _______ 20___р

 

                                                                                                  Розпорядникам та одержувачам                        бюджетних коштів

 

 

Про оприлюднення інформації

на офіційному сайті

 

 

        Управління Державної казначейської служби України у Снігурівському районі Миколаївської області ( далі - Управління)  доводить до відома та врахування в роботі наказ Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881  у редакції змін внесених наказом Міністерства фінансів України від  19.04.2021 № 222 «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 червня 2021 р. №797/36419. Зміни стосуються усіх додатків до вищезазначеного Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, а саме змінено  «(ініціали,прізвище)» замінено словами на  «(Власне ім”я, ПРІЗВИЩЕ)» .

         Додаток 26 замінено на додаток 25  «Довідка про надходження у натуральній формі» в який  також внесені зміни « Код та найменування програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету »- виключити.

         Додаток 30 замінено на додаток 29 «РОЗПОРЯДЖЕННЯ про виділення коштів загального (спеціального ) фонду місцевих бюджетів з рахунка №_» .

 

 

Начальник                                                                               Олена НІКУЛИШЕВА

 

 

Неля Глущенко