ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У СНІГУРІВСЬКОМУ РАЙОНІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 вул. Жовтнева, 122, м.Снігурівка, Снігурівський район, Миколаївська область, 57301, тел/факс (05162) 2 17 27  E-mail: office.snigu@mk.dksu.local Код згідно з ЄДРПОУ 36895877

_______________________________________________________________________________

 

від ____________ 20___р. № _________                          На  №___________ від _______ 20___р

  Головним розпорядникам,розпорядникам

                                                                                      та одержувачам бюджетних коштів    

 

Щодо надання інформації

 

        Управління Державної казначейської служби України у Снігурівському районі Миколаївської області відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 « Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р. за  № 1104/25881 доводить до відома та  врахування в роботі:

Паспорти бюджетних програм складають усі головні розпорядники бюджетних коштів (далі – головні розпорядники) за кожною бюджетною програмою. Один примірник наказу про затвердження паспортів бюджетних програм залишається у головного розпорядника, інший – протягом 3 робочих днів передається головним розпорядником до Управління.

Відповідальні виконавці, розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів інформують Управління шляхом подання копій наказу про затвердження паспортів бюджетних програм та копій самих паспортів. Зміни до

Паспортів бюджетних програм вносяться протягом бюджетного періоду шляхом затвердження їх у новій редакції у порядку, встановленому для складання паспортів бюджетних програм.

На виконання ст. 116-117 Бюджетного Кодексу України з метою забезпечення                                             здійснення контролю органами Державної казначейської служби України при порушенні термінів подання паспортів до головних розпорядників бюджетних коштів застосовуються заходи впливу.

 

Начальник                                                            Олена НІКУЛИШЕВА

 

Неля Глущенко