Фото без опису

     ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У СНІГУРІВСЬКОМУ РАЙОНІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вул. Жовтнева, 122, м.Снігурівка, Снігурівський район, Миколаївська область, 57301, тел/факс (05162) 2 17 27  E-mail: office.snigu@mk.dksu.local Код ЄДРПОУ 36895877

______________________________________________________________________________

 

від ___________20___р. № ________                               На  №__________ від ______20___р.

 

                                                                                                 Розпорядникам та одержувачам

                             бюджетних коштів Горохівської сільської ради

 

 

Щодо надання інформації

 

 

 

         Управління Державної казначейської служби України у Снігурівському районі Миколаївської області  відповідно до Листа- роз’яснення Державної казначейської служби України від 17.08.2020 р. № 16-07-07/14337 в межах компетенції повідомляє:

пунктом 8 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764, встановлено, що для здійснення видатків на капітальне будівництво за рахунок  державних капітальних вкладень замовники подають до відповідних органів Казначейства за місцем розташування такі документи:

 

  • титул об’єкта;

 

  • титул на виконання проектновишукувальних  робіт для будівництва ( у разі фінансування у поточному році лише проектно вишукувальних робіт);

 

  • договір підряду (контракт) з визначенням вартості будівництва, форм розрахунків за виконані роботи та майнової відповідальності за порушення умов договору підряду (контракту). У разі здійснення будівництва об’єкта кількома генеральними підрядниками договір підряду (контракт) подається окремо щодо кожного виконавця, для перехідних об»єктів додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році;

 

  • наказ, рішення про затвердження проектнокошторисної документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об»єкт;

 

  • інші документи згідно з нормативно правовими актами. Відповідно до пункту 5 Порядку виконання будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466, будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та:
  • подання повідомлення  про початок виконання будівельних робіт – щодо об»єктів, що  за класом наслідків (відповідальності) належать до об»єктів з незначними наслідками (СС1) та об»єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта;

 

  • видачі замовнику дозволу на виконання будівельних робіт – щодо об»єтів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об»єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

Просимо врахувати для використання в роботі вищезазначений перелік документів при реєстрації бюджетних зобов»язань видатків на капітальне будівництво за рахунок державних капітальних вкладень, та поданні повного пакету документів до Управління.

 

 

 

 

 

 

   Начальник                                                                                                    Олена НІКУЛИШЕВА

 

    Неля ГЛУЩЕНКО