Фото без опису

 

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У СНІГУРІВСЬКОМУ РАЙОНІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вул. Жовтнева, 122, м.Снігурівка, Снігурівський район, Миколаївська область, 57301, тел/факс (05162) 2 17 27   E-mail: office.snigu@mk.dksu.local Код згідно з ЄДРПОУ 36895877

_______________________________________________________________________________

 

від ___________20___р.  № ___________                       На  №____________ від _____________

 

                                                                 Горохівська сільська рада

                                                                 

 

«Про проведення наради-навчання із головними

бухгалтерами розпорядників та

одержувачів бюджетних коштів

Горохівської сільської ради»

 

            Управлінням Державної казначейської служби України у Снігурівському районі Миколаївської області 27 січня 2021року було проведено нараду- навчання з розпорядниками та одержувачами бюджетних  коштів Горохівської сільської ради на тему:             «Зміни та нововведення, що регулюють питання казначейського обслуговування» нарада відбувалась під головуванням начальника Управління Олени Нікулишевої. На нараді виступили заступник начальника управління-начальник відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів Неля Глущенко та начальник відділу звітності та бухгалтерського обліку-головний бухгалтер Олена Бунчук. На  нараді-навчанні були обговорені наступні питання:

          Реєстрація  бюджетних зобов»язань та бюджетних фінансових зобов»язань.

          Реєстрація юридичних та фінансових  бюджетних зобов»язань в Управлінні здійснюється відповідно до Наказу МФУ №309 від 02.03.2012 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов»язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012р. за №419/20732.

           Реєстрація захищених  видатків які не потребують проведення процедур закупівель  здійснюється Управлінням протягом одного операційного дня.

            Реєстрація захищених видатків які потребують проведення процедур закупівель (крім капітальних видатків) до 3-х операційних днів.

            Реєстрація за іншими поточними видатками, крім захищених  до 3-х операційних днів.

            Реєстрація за капітальними видатками - до 5 операційних днів.

Реєстрація зобов»язань по результатам проведення процедури закупівлі  здійснюється  протягом 7 робочих днів з дати оприлюднення звіту про результати проведення процедури закупілі, або протягом 7 робочих днів з дати взяття на облік органом Казначейства кошторису.

              Після реєстрації юридичних та фінансових зобов»язань  відповідно до Наказу МФУ №938 від 23.08.2012 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012р. №1569/21881 Розділу 7 пункту 7.1 Фінансовий відділ  Горохівської сільської ради проводить розподіл з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов»язань. Розпорядження надані до   Управління опрацьовуються протягом одного операційного дня.

Подання розподілів показників (електронний варіант).

 

Наказ МФУ №938 від 23.08.2012 «Про затвердження Порядку казначейського                   обслуговування місцевих бюджетів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012р. №1569/21881.

Порядок затвердження документів, що застосовуються в процесі  виконання  місцевих бюджетів за видатками та здійснення операцій з їх обліку.

Після затвердження розпису місцевих бюджетів, але не пізніше ніж через 30 днів після затвердження  бюджетів місцеві фінансові органи надають до органів Казначейства на паперових та електронних носіях розпис місцевих бюджетів.

 

Головні розпорядники та розпорядники нижчого рівня,які мають власну мережу протягом  трьох робочих днів після отримання витягу з розпису місцевих бюджетів подають органам Казначейства, в яких вони обслуговуються розподіл показників зведених кошторисів,      розподіл показників зведених планів асигнувань( додатки 8-10 цього Порядку) повністю всі бланки із Казначейського звіту (електронний варіант).

                       Відділ освіти Горохівської сільської ради

                       Фінансовий відділ Горохівської сільської ради

                       Горохівська сільська рада

Розпорядники бюджетних коштів подають відповідним органам Казначейства на паперових та електронних носіях протягом п»яти робочих днів після затвердження кошториси,плани асигнувань загального фонду,плани асигнувань спеціального фонду кошторису.

 

Вимоги на перевірку документів по Закону України «Про публічні закупівлі».

             Відповідно до Розділу ІІ «Державне регулювання та контроль у сфері закупівель» Стаття 7. Центральний орган виконавчої влади,що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, вживає таких заходів:

1.До здійснення оплати за договором про закупівлю перевіряє наявність річного плану, договору про закупівлю та звіту про результати проведення процедури закупівлі, що підтверджують проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та за результатами якої укладено договір про закупівлю;

Вимоги щодо заповнення річного плану закупівель.

Відповідно до частини другої статті 4 Закону в річному плані, крім інформації про замовника зокрема зазначається: назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником( у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі(лотів) за наявності; розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета  закупівлі,код економічної класифікації видатків бюджету(для бюджетних коштів); вид закупівлі та орієнтовний початок проведення.

Надання паспортів бюджетних програм.

          Відповідно до Бюджетного Кодексу України Статті 20 підпункту 8 Головний розпорядник бюджетних коштів розробляє та протягом 45 днів з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України(рішення про місцевий бюджет) затверджує спільно з Міністерством фінансів України (місцевим фінансовим органом) паспорт бюджетної програми.

 

 

Застосування органами Казначейства заходів впливу за порушення бюджетного законодавства.

 

          Відповідно до статей 116-118 Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 №21 «Про затвердження Порядку зупинення операцій з бюджетними коштами». Наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2010 №1370 «Про затвердження Порядку складання Протоколу про порушення бюджетного законодавства та форми Протоколу про порушення бюджетного законодавства»,зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.11.2010 за №1201/18496.Наказу МФУ №309 від 02.03.2012 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов»язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України»,зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012р.за №419/20732. Наказу МФУ №938 від 23.08.2012 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів»,зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012р. за №»1569/21881. Наказу МФУ №1691 від 22.12.2011»Про затвердження Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів»,зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 січня 2012р. за №33/20346. Наказу МФУ №758 від 22.06.2012 «Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України»,зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18липня 2012р.за №1206/21518.

                Основні порушення на які складається попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства:

  • порушення термінів подання змін до  Реєстраційної картки( після 3 робочих днів з дня виникнення змін у Реєстраційній картці та установчих документах);
  •  порушення  термінів надання розподілів показників зведених кошторисів та інших документів,що застосовуються в процесі виконання бюджету,в розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів та реєстрів змін до них ( пізніше 3 робочих днів після отримання довідок про зміни до розпису місцевих бюджетів.
  • порушення термінів надання кошторисів та інших документів до органів Казначейства (пізніше 5 робочих днів після затвердження).
  • порушення термінів подання нової картки  із зразками підписів та відбитком печатки у разі заміни,або доповнення хоча б одним підписом(пізніше 5 робочих днів з дати звільнення та/або призначення хоча б однієї з посадових осіб,що мають право першого та другого підписів).
  • порушення термінів реєстрації бюджетних зобов»язань (бюджетних фінансових зобов»язань та проведення платежів.

 

 

 

 

 

 

 

Подання фінансової та бюджетної звітності за допомогою АС «Є-Звітність».

 

      Відповідно Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.02Л 7 № 307, та Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.12 № 44, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів подають до органів казначейства  фінансову та бюджетну звітність за допомогою програми АС «Є-Звітність» згідно графіку подання форм звітності, який встановлюється органами казначейства за 10 календарних днів до початку звітного періода. За порушення вимог щодо подання до органів казначейства  фінансової та бюджетної звітності, а саме:

  • порушення порядку або термінів подання до органів казначейства фінансової та бюджетної звітності, а також подання такої звітності у неповному обсязі;
  • невідповідність даних, наведених у фінансовій та бюджетній звітності, відповідним даним бухгалтерського обліку органів казначейства, крім випадків, передбачених нормативноправовими актами

до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів застосуються заходи впливу - попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства та одночасно складається  Протокол про порушення бюджетного законодавства та одночасно захід впливу у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами. Тому дуже важливо розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів завчасно відстежувати графік подання звітів та при закінченні термінів дії сертифікатів ключів завчасно іх подовжувати та не допускати порушення подання звітності за допомогою АС «Є-Звітність». При відсутності таких факторів, як неможливість зайти до програми АС «Є-звість» у кабінеті казначейства працює окремий комп’ютер, який завжди налаштований для праці в АС «Є-Звітність» для наших клієнтів.

 

 

 

 

 

Начальник                                                                          Олена НІКУЛИШЕВА

 

 

Неля Глущенко

Олена Бунчук