УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У СНІГУРІВСЬКОМУ РАЙОНІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вул. Жовтнева, 122, м.Снігурівка, Снігурівський район, Миколаївська область, 57301, тел/факс (05162) 2 17 27   E-mail: office.snigu@mk.dksu.local Код згідно з ЄДРПОУ 36895877

_______________________________________________________________________________

 

від ___________20___р.  № ___________                       На  №____________ від _____________

        

                                                          Розпорядникам  та одержувачам

                                    бюджетних коштів

                                                                        Державного та місцевих бюджетів

 

 

 Щодо надання

 Бюджетної звітності розпорядниками

 та одержувачами бюджетних коштів

 

 

       У зв’язку з наближенням завершення бюджетного року та прийняття річної звітності від розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, Управління Державної казначейської служби України у Снігурівському районі Миколаївської області повідомляє, що бюджетна звітність розпорядників та одержувачів бюджетних коштів складається відповідно до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.02.2017 № 44), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.02.2012 за № 196/20509 (далі – Порядок № 44)

        Пунктом 18 розділу І Порядку № 44 визначено, що квартальна (проміжна) та річна бюджетна звітність подається до органів Казначейства в терміни, встановлені для фінансової звітності. Терміни (графіки) подання місячної бюджетної звітності до органів Казначейства встановлюються ними у межах термінів, визначених статтею 59 Бюджетного кодексу України. Терміни (графіки) подання бюджетної звітності встановлюються органами Казначейства із застосуванням АС "Є-Звітність".

        Порядком № 44 чітко визначений склад бюджетної звітності окремо для розпорядників бюджетних коштів, одержувачів бюджетних коштів та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

       Подання звітності супроводжується листом, в якому зазначаються перелік форм звітності, що подаються, та їх обсяг (кількість аркушів за кожною формою), а також номери додатків за формами, які не подаються у зв'язку з відсутністю показників. При поданні звітності із застосуванням АС "Є-Звітність" кількість аркушів за кожною формою звітності не зазначається (абзац 4 пункту 17 розділу І Порядку № 44).

        Якщо Порядком № 44 чітко визначено, що той чи інший додаток складає лише один головний розпорядник коштів (для прикладу: додаток 27 до Порядку № 44), то всі інші розпорядники коштів державного бюджету не повинні включати такий номер додатку у супровідний лист, як такий, що не подається за відсутності показників.

 

 

Начальник                                                                          Олена НІКУЛИШЕВА

 

 

 

 

Ірина БАЛЬМІЛЕР