ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У СНІГУРІВСЬКОМУ РАЙОНІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вул. Жовтнева, 122, м.Снігурівка, Снігурівський район, Миколаївська область, 57301, тел/факс (05162) 2 17 27   E-mail: office.snigu@mk.dksu.local Код згідно з ЄДРПОУ 36895877

_______________________________________________________________________________

 

від ___________20___р.  № ___________                       На  №____________ від _____________

 

                                                                           Головним розпорядникам бюджетних коштів Місцевих бюджетів

 

 

Щодо формування мережі

Місцевих бюджетів на 2021рік

 

               Управління Державної казначейської служби України у Снігурівському районі Миколаївської області (далі - управління) повідомляє, що на виконання наказу Державної казначейської служби України від 24.09.2020 № 242 «Про затвердження Плану заходів з реєстрації/перереєстрації розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в Єдиному реєстрі розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів»  згідно з п.4.19 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938(із змінами),зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012р за №1569/21881 головні розпорядники коштів місцевих бюджетів повинні в термін до 16 грудня поточного року надати мережу (реєстри змін до мережі) розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2021 рік.

          Крім того, відповідно до п.4.1 Порядку мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету повинна бути складена згідно з рішенням (проектом рішення) про відповідний місцевий бюджет на 2021 рік.

 

 

Начальник                                                                          Олена НІКУЛИШЕВА

 

 

Неля Глущенко